Herborg Oline Finnset. Stillbilde: Den norske kirke/YouTube.

 

Nidaros bispedømme har fått ny biskop. I går ble Herborg Oline Finnset vigslet i Nidaros domkirke. I følge Vårt Land vil hun bli synlig for trønderne ved å delta i samfunns- og verdidebatten.

Ifølge Vårt Land stilte hun følgende spørsmål i sin innsettelsespreken:

Skal det være sånn hos oss at vi har mennesker som ikke opplever at det er bruk for dem?

Vårt Land skriver at den nye biskopen knyttet bibelteksten, som handlet om «arbeiderne i vingården»,

til migranter og arbeidsinnvandrere som søker et bedre liv. Både de og andre som er «ledige på torget» kan få en følelse av å være verdiløse. Biskopen sa at som Guds skapninger er vi alle verdifulle og har arbeid i å oppfylle bønnene i Vår far: La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden slik som i himmelen.

Dermed har Den norske kirke fått enda en biskop som synes å være mer opptatt av det politiske enn det teologiske, og da selvfølgelig politikk i en venstreorientert retning.

Å tro at mennesker, arbeidsinnvandrere eller ei, er arbeidsledige på grunn av samfunnets vonde vilje, vitner om en planøkonomisk tilnærming til økonomiske spørsmål. En ting er at det er svak økonomisk forståelse, noe annet er at det også er uforståelig fra et teologisk standpunkt. Når hun hun tillegg legger den enkeltes mulige følelser for utgangspunktet for en etisk begrunnet handling, er det lett å se hva vi kan forvente oss i framtiden.

Det er rett og slett svært problematisk at en biskop i fullt alvor kan hevde at arbeidsinnvandreres mulige følelser er et gyldig utgangspunkt for kirkens standpunkt i spørsmål om innvandring. Hva mener hun vi bør gjøre? Vil hun be staten ansette dem, eller skal private bedrifter ansette dem, selv om det ikke er lønnsomt? Og mener hun at de som er kritisk til hennes standpunkt i denne saken anser migranter og arbeidsinnvandrer for å våre mindre verdt innenfor Gud? Det er noe dypt splittende og farlig ved denne typen forkynnelse.

I Den norske kirke handler det imidlertid uansett om å være from, for da den nye biskopen fikk spørsmål om det betyr noe for henne at hun har motivet av Olav den hellige som rytter på bispekåpens ryggskjold, svarte hun:

«Han var ikke noen entydig from figur, men da han ofret sitt eget liv, oppsto noe nytt. Det kan være oppbyggelig å peke på».

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂