Nytt

Politiet måtte tilkalles i Bodø lørdag fordi den tidligere bystyrepolitikeren fra Rødt, Brigt Kristensen nektet å oppgi valgkampen han drev ved City Nord i Bodø.

Senterledelsen ønsker ingen valgkamp ved senteret blant annet fordi flyveblader og lignende blir liggende som søppel på kjøpesenteret. Hverken politiske partier eller religiøse organisasjoner er ønsket ved senteret, men dette respekte ikke Kristensen fra Rødt. Han respekterte hverken vekteren eller politiets anmodning om å flytte seg.

– Han ble tilsnakket av vekteren, men nektet å flytte seg med mindre det blir brukt fysisk makt, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt.

Politiet sendte en patrulje til stedet for å snakke med den ivrige, men kranglevorne mannen.

– Han fikk muligheten til å forlate stedet på eget initiativ og fikk også senere pålegg om å forlate. Han ønsket ikke å etterkomme dette og ble innbrakt til Bodø politistasjon, sier Johansen.

Kristensens forklaring på hvorfor han ikke etterkom politiets anmodning, er ubehagelig lesning.

– Grunnen til at jeg ikke lot meg bortvise var at jeg oppfatter dette som en prinsipiell sak, forteller Kristensen.

Han mener at arealene som er i privat eie ikke skal begrense muligheten til ytringer på steder hvor folk møtes.

Noen vil kanskje le av den tidligere Rødt-politikerens syn på privat eiendomsrett, men hva han sier er egentlig ganske skremmende. Og enda mer skremmende er at partiet Rødt igjen kan komme inn på Stortinget, denne gang med flere enn ett mandat.

Den private eiendomsretten er i praksis opphevet i Kristensens resonnementet.

 

NRK Nordland