Tavle

Aftenposten med ny tåkelegging om barnefattigdom. Innvandring kun nevnt én gang, og da i følgende setning:

Barnefattigdommen er særlig høy blant visse innvandrergrupper. Men nesten halvparten av barna i lavinntektsfamilier er etnisk norske.

Og dette farlige faktum må avisen avlive med et «men…», men det som følger er jo ikke beroligende. Det at kun halvparten er norske sier vel mye om demografien i byen.

Aftenposten

Bildet: Oslofrokost på 50-tallet.