Nytt

IMI-kirken i Stavanger.

Politiet har henlagt straffesaken mot selskapet Plog AS, som i en årrekke har gitt migranter uten lovlig opphold arbeid i IMI-kirken i Stavanger.

Derimot burde journalistene i NRK og NTB vært ilagt et lite forelegg for å jukse med språket ved å omtale de ulovlige innvandrerne som «flyktninger».

– Dette er et viktig steg i kampen for verdighet for de ureturnerbare. Vi har vært villige til å utfordre systemet fordi dette handler om verdighet for menneskers liv i en sårbar situasjon, sier pastor Egil Elling Ellingsen i IMI-kirken til NRK.

De ureturnerbare flyktningene er personer som har fått endelig avslag på asylsøknaden eller har et utløpt visum, men fortsetter å bo i Norge. Fordi de ikke har lovlig opphold, har de heller ikke lov til å arbeide i Norge.

Slomsete journalistikk

NRK og NTB, som siterer NRKs sak, kaller disse menneskene «papirløse», «papirløse flyktninger», «ureturnerbare» og «ureturnerbare flyktninger». Spørsmålet er hva man skal kalle journalister med så slomsete omgang med språket?

Så følg med nå, journalistene Gunnar Ringen Johansen og Gunnar Morsund i NRK, samt journalist Andrea Rognstrand i NTB, her er hvordan flyktning defineres av Wikipedia:

En flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse.

De som omtales i artikkelen har nettopp ikke fått flyktningestaus i Norge – det faktumet er jo faktisk selve grunnlaget for hele storyen.

Hvordan kan man med et glatt ansikt kalle ulovlige innvandrere flyktninger? Det blir ikke bedre av at mange andre medier også gjør det, og har gjort det i mange år.

Brøt loven med fullt overlegg – i flere år

Minst ti av dem er blitt ansatt gjennom bemanningsbyrået til Arne Viste, Plog AS. Firmaet og kirken har nektet å etterkomme krav fra politiet om å si opp slike personer, skriver NRK:

I snart to år har han brutt loven med fullt overlegg, gang på gang. Han har ansatt 20 papirløse, som Tita Abraham Mekonnen fra Eritrea. Hun har fått endelig avslag på asyl i Norge, men hjemlandet Eritrea vil ikke ta henne imot.

Saken er «henlagt på grunn av bevisets stilling».

– Det som er sikkert er at politiet, myndigheter og skattevesen i en årrekke har sagt at dette er ulovlig. Dette er et veldig tydelig signal på at de nå er usikre på lovligheten av dette. Jeg kan ikke se på dette på noen annen måte enn at det nå er fritt frem, sier Viste til NRK.

«Etter en helhetsvurdering av bevisene i saken finner en ikke bevist ut over enhver rimelig tvil at Plog AS forsettlig eller uaktsomt har gjort bruk av arbeidskraften til utlendinger som ikke har nødvendig tillatelse til å arbeide», heter det fra politiet.

 

NRK: Henlegger saken om papirløse i arbeid