Migrantstrømmen over Middel­havet kan stanses raskt hvis militær­styrkene brukes til det de er ment for, sier den italienske generalen Vincenzo Santo, nest­kommanderende for NATOs ISAF-styrke i Afghanistan, og skisserer hvordan.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.