Torsdag 6. juli skrev vi en artikkel om en syrisk asylsøker i Sverige som sparket en ni år gammel jente i hodet. Den fikk tittelen Sparket 9-åring i hodet som «hevn» for avslag på asyl. Faktisk.no syntes at denne tittelen måtte faktatestes.

Og de kom til konklusjonen at dette var faktisk delvis sant. Vi mottok en email:

Hei,

Vi har faktasjekket tittelen i saken deres om asylsøkeren som sparket en ni-åring i ansiktet i Sverige.

Konklusjonen er som følger:

Ifølge dommen sparket den syriske asylsøkeren helt umotivert ni-åringen i ansiktet. Men det står ikke noe verken i dommen eller i påtalen om at han gjorde det fordi han hadde fått avslag på asylsøknaden. Mannen var imidlertid sint fordi han følte at han ikke hadde fått hjelp av Migrationsverket. Han hadde også ifølge dommen sagt at han skulle gå ut på byen og drepe noen om de ikke hjalp han.

Rating: Delvis sant.

Vi vil gjerne gi dere mulighet til å komme med et kort tilsvar (3-4 setninger) som skal publiseres sammen med faktasjekken. Håper dere har mulighet til å gjøre dette ganske raskt.

Ring meg gjerne hvis dere har spørsmål.

Det interessante her er motivet for at Mohammed Yaser Derowish sparket jenta i hodet. Mohammed Yaser Derowish benektet forøvrig å ha sparket henne i det hele tatt. Jenta var på Facetime med bestemoren sin da det skjedde, så sparket skjedde «live» så og si. Bilder av ansiktet hennes viste at hun hadde fått et blåmerke på haken. I tillegg var det beskrivelsen av gjerningsmannen. På toppen av dette hadde securitasvakten ved Migrationsverket ringt til politiet da Mohammed Yaser Derowish i sinne hadde uttalt at hans eneste måte å få hjelp på var å gå ned til byen og myrde noen. Derowish sparket jenta like etter dette.

I rettssaken var det ikke noe mål å etablere et motiv. Her gjaldt det å få bevist at jenta hadde blitt sparket, at Mohammed Yaser Derowish var gjerningsmannen og at han hadde sparket henne med overlegg. Utover dette er ikke rettsapparatet interessert i om Mohammed Yaser Derowish hadde en dårlig dag eller hvorfor. For dem er det nok at jenta ble utsatt for uprovosert vold.

Mohammed Yaser Derowish ble funnet skyldig i å ha sparket jenta med overlegg og fikk 3 måneders fengsel. Se hele dommen her.

Faktisk.no gir Document delvis rett. Men andre ord: de godkjenner at den svenske domstolen fant ham skyldig i å sparke. Men så var det motivet da. Faktisk.no finner ikke noe motiv fordi det ikke står hverken i dommen eller i påtalen om at han gjorde det fordi han hadde fått avslag på asylsøknaden.

Ifølge dommen sparket den syriske asylsøkeren helt umotivert ni-åringen i ansiktet. Men det står ikke noe verken i dommen eller i påtalen om at han gjorde det fordi han hadde fått avslag på asylsøknaden. Mannen var imidlertid sint fordi han følte at han ikke hadde fått hjelp av Migrationsverket. Han hadde også ifølge dommen sagt at han skulle gå ut på byen og drepe noen om de ikke hjalp han.

Her er vi ikke enige. Securitasvakten var så bekymret at han ringte til politiet fordi Mohammed Yaser Derowish ville myrde noen. Hans sinne og aggresjon den dagen ble stadfestet av de ansatte ved Migrationsverket.

I tillegg står det å finne i den 84 sider lange påtalen at det var fare for at Derowish ville flykte fra Sverige. Ettersom det anses at han var en fluktrisiko, så forstår vi dette som en bekreftelse på at han allerede hadde fått avslag på asyl i Sverige og at han skulle deporteres. Han hadde også søkt asyl i Danmark (og fått innreiseforbud), i Østerrike og i Tyskland. Han hadde fått en sperre på seg i henhold til Dublinavtalen. Han var altså forbannet fordi han ikke kom seg ut av Sverige og inn i et annet EU-land.

Det hadde blitt gjort en saksbehandlingsfeil:

Mens Faktisk.no mener at vi ikke har noe grunnlag for å uttale oss om motivet, så greier i det minste den svenske avisen NSD å trekke samme konklusjon som oss: Han gjorde det som en hevn mot Migrationsverket. Han påsto også at de ansatte der hadde truet ham på livet ved å si at de håpet at han ville dø.

Motivet kommer klart frem i påtalen (leste Faktisk.no hele dokumentet?) hvor han, da han forlot Migrationsverket, sa at hvis han drepte noen så var det deres ansvar:

Det skulle vært interessant å få vite hvorfor Faktisk.no mener at vår konklusjon er gal. Vet de noe om gjerningsmannens motiv som ingen andre vet? Og hvordan skal Faktisk.no forholde seg til subjektive følelser som i dette tilfellet. Hvordan skal menneskers beveggrunner vurderes som fakta? Her kommer Faktisk.no til kort. Det blir feil å vurdere halve tittelen som «sann» og resten som «usant» basert på at Faktisk.no ikke greier å motbevise at han var sint og frustrert over asylavslaget.

Vår konklusjon er at Faktisk.no bør holde seg til rene faktasaker for å unngå å bli latterliggjort.

Vår tittel: Sparket 9-åring i hodet som «hevn» for avslag på asyl holder stand.

Den har vi full dekning for. Den er faktisk helt sann. 

 

Tips til Faktisk.no: Hvis dere skal sjekke dekning for titler i norske medier bør staben utvides radikalt.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂