I en meningsmåling utført for den franske avisen Le Monde sier 65% av franskmenn at det er for mange utlendinger i landet. Dette er uendret fra forrige måling i april 2016 og Le Monde legger til at dette har vært konstant siden 2014.

60% sier i undersøkelsen at de ikke føler seg så mye hjemme lenger (i landet sitt) som tidligere. På spørsmålet om innvandrerne gjør en innsats for integrere seg, sier 61% nei. En økning på tre prosentpoeng fra april 2016, 6 prosentpoeng fra januar 2013.

Det er blitt vanskeligere for innvandrere å integrere seg. Andelen som mener dette har økt betraktelig fra april 2015 hvor 46% mente dette til 54% idag. En naturlig forklaring er at jo flere innvandrere det blir jo færre franskmenn blir det i nabolaget til å integrere seg med. Sannsynligvis synker også ønsket om å integrere seg med det voksende parallellsamfunnet. For hvorfor skal de bry seg med det?

40% sier at islam ikke er kompatibel med fransk kultur og levesett. Ppå figuren under ser vi reaksjonene etter terroren i januar 2015. Da økte dette til 47% , men det har siden flatet ut. I løpet av de siste årene er det stadig flere som mener at islam er kompatibel med fransk kultur. Dette stiger kanskje i takt med økningen av muslimer? Vi har dessverre ikke tilgang til datagrunnlaget som viser hvem som er blitt spurt i meningsmålingene.

Det er lett å se et mønster i politisk valg og befolkningssammensetning. Kartet til venstre viser prosentandeler av befolkningen som er fra Algerie, Tunisia, Marokko og Tyrkia. Kartet til venstre viser hvor stor andel som stemte for Marine Le Pen i første valgomgang:

I områder med høy innvandrerandel så stemmer store deler av den franske gjenboende befolkningen på Front National og Marine Le Pen. Akkurat som det ikke er noen UKIP-velgere igjen i London er få FN-velgere i Paris. Den opprinnelige arbeiderklassen bor ikke i hovedstedene lenger.

Store deler av Frankrike, særlig i vest har, med unntak av storbyene, fremdeles liten befatning med islam. Og dette forklarer kanskje hvorfor toleransegraden gjennomsnittlig er såpass høy i undersøkelser som dette.

81% mener at jødedommen er kompatibel – en økning på seks prosentpoeng siden januar 2013, selv om tendensen ser ut til å være fallende. I 2015 ser vi en økt toleranse for alle religioner. Kan hende var det et midlertidig resultat av terror og blomsterhav og «vi-står-sammen-følelsen». Selv de som stemmer Front National kom helt opp i 18% islam-kompatibel i 2015, men det har sunket til 9% nå.

Holdningene til de tre religionene katolisme, jødedom og islam spriker, for å si det mildt. 74% sier at islam er påtrengende for andre. For katolisismen og jødedommen er tallene henholdsvis 18% og 15%.

 

Dette oppfattes som påtrengende av franskmenn:

Muslimer stenger av hele gater i bønn. Her fra Paris. REUTERS/Charles Platiau

Le Monde   Undersøkelsen fra IPSOS

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂