Marine Le Pen leder blant de unge førstegangsvelgere, viser en ny undersøkelse. Blant potensielle førstegangsvelgere har 29,3 %, dvs 1 million ungdommer bestemt seg for å stemme på Marine Le Pen i første valgrunde. Le Pen har dermed en større andel av de unge enn globalisten Macron med sine 27,2 %. Ellers er det ubestemmeligheten og den blanke stemmen som hersker blant franske velgere med 40 % som oppgir at de ville ønske å stemme blankt.

Le Pen må regnes som et sterkt unntak blant kandidatene, fordi hun går imot tidsånden og inntar sterke standpunkt i politikken der alle andre viker. Men det fenger de yngre. Kandidatene fra ytre venstre bruker stadig sin «revolusjonære» retorikk, men de har ikke engang kommet på banen hva angår den store kulturelle usikkerheten som handler om hvorvidt staten står fritt til å representere noe annet enn franske verdier.

Utradert venstreside

Undersøkelsen, som er utført av det statsvitenskapelige senteret Cevipof ved det prestisjetunge samfunnsvitenskapelige lærestedet Sciences Po, viser imidlertid at 40% av velgerne ønsker å stemme blankt, og utgjør dermed den største velgergruppen. 79 % av disse oppgir misfornøydhet med kandidatene eller systemet som grunn. Grunnen til dette kan man muligens finne svar på her. Videre er det nærliggende å knytte denne store andelen vekselvis desillusjonerte og forvirrede velgergruppen til den politisk drevne nøytraliseringen av offentligheten som venstresiden har vært med på å fremme, ved å nekte å ta debatten om franskmennenes kultur og etnisitet.

Kritikken av den første debatten mellom fem av de største kandidatene til valget handlet nettopp om det at folk ikke oppfattet å ha hørt noe reell politikk bli diskutert gjennom den tre timer lange debatten. Det lyder kjent, får en si som nordmann. Eksakt hvem disse 40 prosentene er, er naturligvis umulig å si, men i det første valget hvor venstresiden praktisk talt er utradert i maktkampen om Élysée-palasset, kan vi gjøre en kvalifisert gjetning på at dét er den avgjørende faktoren for usikkerheten om hva en skal stemme.

Høy oppslutning hos ordensmakten

Hver femte lønning i Frankrike blir betalt av staten til «funksjonærer», og denne gruppen viser nå ifølge undersøkelsen fra Science Po en rask fremvekst av folk som vil stemme på Le Pen som president, hvilket trolig skyldes den sterke staten Le Pen ønsker, som i sin tur sikrer funksjonærene deres jobber. Økonomisk er ikke dette hva Frankrike trenger, som med  en viss rette beskrives som Europas syke mann, men det kan bli avgjørende dersom Le Pen skal overbevise dem på vippen i andre runde. Det er verdt å legge merke til at det nå spesielt er de med høyere utdannelse som øker sin oppslutning om Le Pen.

Av dem som utgjør samfunnets sisteskanse, politiet og militæret vil 56 % stemme på Le Pen. Av lærere derimot vil kun 9 % stemme på Le Pens parti.

Spennende innspurt

Forøvrig innrømmer stadig 48 % av dem som er sikre på at de skal stemme at de fortsatt kan endre mening innen valget. Vanlige borgere som alltid har tatt i bruk sin demokratiske rett, forsøker fortsatt å forstå det nye politiske landskapet, der «høyreorienterte» Le Pen står for sterkere velferdsstat, mens Macrons liberalisme blir omtalt som «venstreorientert», selv om han har skattelette i programmet.

Og selv om valgmålingene viser at Macorn ville fått 60 mot Le Pens 40 % i andre runde, viste målingene liknende tall da Ségolène Royal tapte mot Nicolas Sarkozy.

Le Figaro – Le Figaro

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂