Nytt

Marine Le Pen (Front National) og Emmanuel Macron (En Marche!). Foto: Reuters / Scanpix.

 

Drøye to uker før den første runden av det franske president­valget viser de fleste menings­målingene at det er uhyre jevnt mellom Marine Le Pen og Emmanuel Macron. Det er altså helt åpent hvem som innled­ningsvis vil få flest stemmer av de to.

Le Figaro har illustrert utviklingen over tid i den estimerte oppslutningen hos flere menings­målings­institutter. Ifops målinger viser at begge kandidater har ligget svært stabilt på rundt 25 prosent siden slutten av februar:

Også Elabes målinger viser at det er jevnt mellom de to, men dynamikken er ikke helt den samme:

Mens en lett nedadgående trend for Le Pen her ser ut til å flate ut, virker det som om Macron er på vei ned etter å ha nådd en topp. Om man ekstra­polerer tendensen både for Macron og Fillon, som i følge Elabes målinger har hentet seg noe inn igjen, kan ikke sist­nevnte helt avskrives i første runde.

Ipsos og OpinionWay viser også et jevnt løp mellom Macron og Le Pen. En psykologisk viktig seier for Front National-lederen i første runde er dermed innenfor rekkevidde, og utfallet kan fort bli påvirket av ytre omstendigheter og de tabber eller skandaler som måtte manifestere seg i løpet av de neste to ukene.

Ifops målinger viser ellers at Macron ville vinne andre runde mot Le Pen med 60–40, mens marginen for Fillons vedkommende er 53,5–46,5. Den sistnevnte er for liten til å være sikker. Den først­nevnte virker trygg, men er uansett blitt litt mindre.

Det ser altså nokså komfortabelt ut for Macron, men som Michel Houellebecq minner om, er menings­målinger og valg to forskjellige ting. Terskelen for å si at man velger Front National kan fortsatt være høy, hvilket i seg selv gjør Le Pen til en liten favoritt i første runde. Og det ville være noe helt annet å gå til andre runde med vissheten om at Le Pen vant første runde, enn om man abstrakt fore­stiller seg valget i andre runde før den første har funnet sted.

Et 60–40-tap for Le Pen ville ellers ikke bli oppfattet som noe sviende nederlag, men snarere et «på gjensyn».

 

Le FigaroIfop