Nytt

Migranter venter på busser i nærheten av Tovarnik i Kroatia etter å ha krysset grensen fra Serbia den 24. september 2015. En tysk direktør trodde migrasjonen skulle skape et økonomisk mirakel. Stikk i strid med all erfaring tror en pensjonert SSB-forsker fortsatt at den kan avhjelpe Europas demografiske problemer. Foto: Marko Djurica / Reuters / Scanpix.

 

En fersk rapport fra et forskningsinstitutt tilhørende den tyske arbeidsmarkedsetaten viser at kun 45 % av de syriske flyktningene i Tyskland har avgangspapirer fra skolen, og at kun 23 % har avsluttet høyere utdanning, skriver Financial Times.

Etatens egen statistikk viser at det kun er 17 % av flyktningene i landet som er sysselsatt i øyeblikket, mens nærmere en halv million av dem leter etter jobb.

Aydan Özoğuz, som er statsråd for integreringssaker i den tyske regjeringen, sier til avisen at det kun er mellom en fjerdedel og en tredjedel av disse nykommerne som forventes å komme seg inn på arbeidsmarkedet i løpet av de neste fem årene. Mange vil trenge ti år, legger hun til.

Denne realitetsorienteringen kan vise seg å bli en belastning for Angela Merkel, som tar sikte på å bli gjenvalgt som statsminister til høsten, for statsråd Özoğuz’ dystre spådom står i skarp kontrast til entusiasmen enkelte viste ved menneskestrømmen i 2015:

Initially, the influx of so many working-age, highly-motivated immigrants spurred optimism that they would mitigate Germany’s acute skills shortage and solve the demographic crisis posed by its dangerously low birth rate. Dieter Zetsche, chief executive of carmaker Daimler, said the refugees could lay the foundation for the “next German economic miracle”.

Ettertiden vil spørre seg hva slags overnaturlig fenomen det var som fikk Zetsche og andre til å tro på noe så dumt.

I mellomtiden kan vi konstatere at det i vårt eget land fortsatt finnes noen som nærer illusjonen om at europeere kan erstattes av nykommere.

I Dagbladet har man nemlig hanket inn Statistisk sentralbyrås nå pensjonerte demograf Helge Brunborg at «en av mulighetene for å kompensere lave fødselstall er innvandring». Han tar riktignok forbehold om at økt innvandring ikke er noen vinnersak i øyeblikket, men mener at det kan endre seg:

Det har ikke vært en aktuell problemstilling foreløpig, men den kan komme, særlig fordi etter hvert som det blir færre i yrkesaktiv alder, sier Helge Brunborg.

Mer enn ti år etter at det forelå statistikk som viste at innvandringen kraftig forverrer det strukturelle problemet med misforholdet mellom arbeidende og trygdede innbyggere snarere enn å løse det, og observasjonen er blitt bekreftet talløse ganger både i inn- og utland, forsøker altså en av Norges største aviser fortsatt å servere dette sludderet til leserne. Gamle illusjoner blir som nye.

Når skal Dagbladet oppdage at det er noen titalls millioner arbeidsledige i Europa? Eller at automatiseringen vil fjerne etterspørselen etter mennesker fra andre kontinenter uten utdannelse, uten kunnskaper i europeiske språk, og uten den sosiale modellen på innsiden av hodet som gjør våre land til vellykkede samfunn?