Nytt

Det finnes omlag 5.000 kriminelle og 200 kriminelle nettverk i Sveriges 61 «utsatte områder», ifølge svensk politi.

Som vi har omtalt før er 23 av de 61 områdene «særskilt utsatte» – mer kjent som no-go-områder. Det finnes en risiko for at de kriminelle blir flere, skriver Dagens Nyheter (DN).

I samtlige områder er innvandrere overrepresentert – til dels kraftig. Samtidig hevder regjeringen at innvandringen ikke påvirker kriminalitetsstatistikken.

Sverige: «no-go-områder» øker kraftig – politidirektøren stoppet rapporten

Nå bekreftes det dystre bildet av politiet selv i et innlegg i DN, signert rikspolischef Dan Eliasson og Mats Löfving, sjef ved Nationella operativa avdelningen (NOA).

”I 23 av 61 områden är de kriminella strukturerna så påtagliga att det finns en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag”, skriver de, med henvisning til politiets nye rapport.

Rapporten kartlegger situasjonen i de 61 områdene i Sverige som klassifiseres som utsatta områden.

Politiet anslår at det finnes rundt 5.000 kriminelle og 200 kriminelle nettverk i disse områdene – og at det er fare for at antallet kommer til å øke.

”Sedan förra årets rapport har vi förfinat insamlingsmetoderna och skaffat oss ett bättre underlag. Vi ser att antalet områden ökar. Det speglar en försämring i några områden, men huvuddelen beror på att vi har en skarpare bild av situationen nu”, skriver de.

Eliasson og Löfving peker i artikkelen på noen lyspunkter, at politiet har «flyttat fram sina positioner» og satt inn mer personale i de mest «utsatte» områdene. Dessuten har politiet gjort store beslag av våpen og narkotika, og til og med lyktes i å fjerne den åpne narkotikaomsetningen i visse områder.

Eliasson og Löfving etterlyser likevel flere politiansatte, bedre muligheter for kameraovervåking og hardere straff for brudd på våpenloven for å snu den negative utviklingen.

 

DN: Polisen: «5000 kriminella och 200 nätverk i utsatta områden» (betalingsmur)