Nytt

Justisdepartementet vil endre utlendingsloven slik at politiet lettere kan få tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak.

– Det er helt nødvendig at politiet har en effektiv tilgang til opplysninger om alle som til enhver tid bor i asylmottak i Norge. Det vil gjøre det lettere for politiet å sikre en god utlendingskontroll knyttet til etterforskning og forebygging av straffbare handlinger, i tillegg til en styrket sikkerhet og beredskap, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Lovforslaget gir politiet tilgang til opplysninger om asylsøkere i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Forslaget innebærer at politiet, etter skriftlig anmodning og uten hinder av taushetsplikt, skal få utlevert opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet til nåværende og tidligere beboere i asylmottak og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere.