Nytt

Gulzar Khan omgitt av noen få av sine 36 barn.

I en verden hvor både ressurser og klima trues av overbefolkning, finnes det menn som har svaret: «Allah leverer». Times of India  har publisert en artikkel som viser at overbefolkning også kan være en svært så bevisst handling.  I artikkelen intervjuer de en av tre menn som er på jakt etter kone nr. 4 da han ønsker å få 100 barn. For ham er det å få barn en politisk såvel som religiøs handling. Jo flere muslimer – jo flere vil frykte dem, sier han.

«The more Muslims grow, the more their enemies will fear them… Muslims should go for more and more children,» he said.

«Allah har skapt hele universet og alle menneskene, så hvorfor skulle jeg stanse den naturlige prosesssen som en fødsel er?» spør Gulzar Khan, far til 36 barn. Han siterer også en av de sterkeste befolkningsvekstfaktorene i regionen han bor: Islam godtar ikke familieplanlegging.

Pakistan nærmer seg 200 millioner mennesker. Befolkningen har doblet seg siden 1988.

Gulzar Khans holdning ville begeistret den tyrkiske presidenten Erdogan som oppfordret alle tyrkere i Europa til å få fem barn hver. Til en jublende forsamling oppfordret han sine «brødre og søstre i Europa» til å starte en baby-boom i sine nye land: «Ikke få tre – men fem barn!»

 

Ikke lett å bekjempe fattigdom i verden når babyprodusentene ikke vil stanse. 

Eneste lyspunkt her: Han har foreløpig ikke greid å finne en kone nr. 4 som vil stille opp.

 

Det er, som Sir David Attenborough sa, «barmy» å dele ut melsekker til sultende i Afrika. Han pekte på tre sensitive punkter for overbefolkningen:

1. Har noen rett til å bestemme hvem som skal ha barn?

2. Religioner som forbyr prevensjon

3. Det skjer i Asia og Afrika

Hva med et fjerde punkt: Hvorfor skal Europa være mottaker av alle de som flykter fra resultatet av de tre foregående punktene?

Det er kamp om ressursene – og plass på togene hjem fra jobb – her fra Bangladesh.

Vi tar med en klassiker:

Times of India