Nytt

Afghanistankomiteen er «sterkt bekymret» over «tvangsutsendelser» til Afghanistan. Har komiteen noen bekymring for sitt eget land i masseinnvandringens tid?

Afghanistankomiteen krever at regjeringen umiddelbart må stanse utsendelsen av asylsøkere til Afghanistan, melder NTB:

Aktivistgruppen er svært bekymret over at en rekke unge asylsøkere fra Afghanistan har forsvunnet fra norske asylmottak den siste tiden.

Norske myndigheter mener det er viktigere å statuere et eksempel på bekostning av unge afghaneres liv og helse enn å ta hensyn til en forverret sikkerhetssituasjon i Afghanistan, mener komiteen.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at unge mennesker sendes ut av landet til en svært usikker fremtid med risiko for overgrep og rettighetsbrudd, sier Afghanistankomiteens styreleder Beate Fasting.

Hun minner om at Norge er forpliktet av flere internasjonale avtaler.

– Med asylpolitikken regjeringen nå fører overfor afghanere, er vi sterkt bekymret for at Norge bryter med flere av disse konvensjonene.

I en lengre uttalelse går komiteens årsmøte skarpt i rette med regjeringens asylpolitikk og etterlyser «regjeringens refleksjoner knyttet til folkeretten, langsiktighet og samstemthet i norsk politikk overfor Afghanistan og andre sårbare stater.»

Man blir jo fristet til å etterlyse Afghanistankomiteens «refleksjoner» knyttet til innvandringens konsekvenser for Norges befolkning – sosialt, kulturelt, økonomisk, og ikke minst; sikkerhetsmessig.

Men det er vel ikke deres bord.