Sakset/Fra hofta

I Øst-London har man sett på årsaker til barnedød. I løpet av en åtte års periode fant Redbridge Council at 38 av 200 barn hadde dødd av medfødte genfeil som følge av at foreldrene var i for nær slekt med hverandre. Hvor mange barn som lever videre med alvorlige genfeil uten å dø av det i ung alder opplyste de ikke om.

At fettere og kusiner gifter seg og får barn har i alle tider gitt grunn til bekymring for avkommet. Det mindre hyggelige begrepet «innavl» brukes fremdeles nokså flittig på folkemunne. Alle småsteder med sparsom folkemengde og tradisjonelt dårlig infrastruktur kjenner til dette. Man nærmest hører banjoen fra «Deliverance».

Men i Storbritannia har man virkelig fått se hva dette fører til på en litt større skala. Arrangerte ekteskap mellom fettere og kusiner er fremdeles svært populært i de pakistanske miljøene. Bare i byen Bradford anslår man at minst 55% av pakistanerne er gift med kusine eller fetter (first cousins). Så kan man legge til tremenninger. Dette kan sikkert gå greit en stund, men ikke i ti generasjoner eller mer.

Blant indiere i Stobritannia er det ikke et problem ettersom hinduismen med få unntak forbyr ekteskap mellom fettere og kusiner.

Ifølge Wikipedia er det disse landene hvor fetter-kusineekteskap er mest utbredt:

For de som blir forvirret av Indias farge på kartet så kan vi legge til at det bor 180 millioner muslimer i India. Det er omtrent like mange som i hele Pakistan.

Det er mange som har brakt temaet om fetter-kusineekteskap og avkom med genfeil på banen i årenes løp. Ikke minst baronesse Flather som mente at par som vil gifte seg burde tvinges til ta en DNA-test først for å forsikre seg om at de ikke er i for nær slekt:

There are a lot of first-cousin marriages in certain communities, particularly among Pakistanis who come from the Pakistani Kashmir area. We know so much about DNA now, but there is so much disability among the children, which is absolutely appalling.

«You go to any such family and there will be four or five children, at least one or two of whom will have some disability. That is absolutely unacceptable, and if we cannot do anything about it, is it fair to the children?»

Baronesse Flather beskriver seg selv som en «hindu-ateist».

Tidligere undersøkelser har vist at pakistanerne i Storbritannia står for rundt 3% av fødslene men hele 30% av samtlige barn som blir født med genfeil. Mange av disse dør i ung alder.

Som vanlig trår man til med dialog. Et opplysningsprogram er rullet ut for det pakistanske miljøet i Øst-London. Som om de ikke selv kjenner til konsekvensene av sine ekteskapstradisjoner. Programmet har derfor heller ikke blitt tatt varmt imot. De vil ikke akseptere det. Lokalavisen Ilford Recorder noterte følgende:

Cllr Joyce Ryan told the meeting some of the communities were ‘finding it difficult to accept’ the educational programmes. Other councillors said it was a ‘sensitive area’ and was being handled as such, with the council ‘moving in the right direction’.

Sensitivt. Alt er hele tiden så sensitivt. Man aksepterer heller at små barn blir født med genfeil og dør enn å konfrontere tradisjonene som skaper problemet. Og så kommer det nyttige idioter på banen som den lokale helsedirektøren Vicky Hobart som dysser det hele ned og sier at statistikken ikke må misforstås:

‘Consanguinity is very common in many cultures and the worry with something like this is that we are dealing with very small numbers. It is important to note trends but we should not read too much into it.’

Det er jo noen andres kultur vi snakker om og da må vi gå stille i dørene.

Daily Mail