Sakset/Fra hofta

Bildet: Kristus, fra katakombene i Commodilla,, 4.årh.

Vi må ikke bare kjempe for vår politiske frihet, men også vår åndelige. Det krever et annet språk, en annen tilnærming. Vi har valgt å lage et eget forum, etter mønster av danskenes Tidehverv, og kaller det Tanke, Tvil & Tro.

Mennesket er utstyrt med frihet. Frihet til å velge, frihet til å tenke. Denne frihet er kjernen i kristendommens menneskesyn. Gud ga mennesket frihet. Ellers ville det ikke vært noe som het synd. Mennesket kan velge mellom godt og ondt. Moderne postmoderne, sekulære mennesker tror de kan oppheve menneskenes grunnvilkår ved å fraskrive seg, eller unnsi de kristne begrepene.

Men, siden de reflekterer noe grunnleggende dualistisk ved menneskene – som jordbundne og åndsmennesker – kryper de eksistensielle begrepene inn igjen under et annet navn.

I vår dager hentes disse begrepene fra den islamske sfæren.

Hvis tempoet i avkristningen får pågå i samme tempo vil det om noen år ikke være annet enn gamle mennesker som forstår hva ord som synd, tilgivelse, barmhjertighet og nestekjærlighet betyr innenfor en kristen horisont.

Grunnlovens ord om at Norge bygger på den kristne og humanistiske kulturaren blir meningsløs hvis ikke forståelsen av de kristne begrepene bevares.

Noe av det mest forstemmende ved utviklingen er hvordan institusjonene ødelegges innenfra. Det er en oppgivelse av verdigrunnlaget fra dem hvis oppgaver det er å bevare og overlevere det videre. Dette er mer alvorlig enn fremmed påvirkning og påtrykk.

Derfor trengs det en motkraft,  og den kan bare begynne nedenfra.

Som navnet antyder betyr det at vi legger vekt på Tanke, Tvil & Tro. Det skal være lov å både tvile og tro. Vestlige mennesker må forstå hvor de kommer fra. Det må forstå både Jerusalem, Athen, Rom og Opplysningsprosjekt og modernitet.

Mange har en ullen forståelse av ordet postmodernitet, men det er navnet på den tilstand vi alle befinner oss i, som er preget av en slags tomhet eller vektløshet.

Vi deler ikke oppfatningen om at Europas tid er omme. Den har vært omme tidligere. Da det vestromerske riket gikk under var det også en verden som gikk under.

Mange tror at rasjonalitet les: teknologi, garanterer at vi overlever. Dessverre. Rasjonalitet er en måte å operasjonalisere virkeligheten på, den er verdifri. Derfor ser vi tendenser innen f.eks bioteknologi med foruroligende muligheter.

Det er ingenting som kan erstatte menneskelig samvittighet. Noen ting forandres ikke, som Sigrid Undset sa.

 

Programmet på Eidsvoll lørdag 27 mai

Åpning ved red: Hvorfor Tanke, Tvil & Tro

Anders Ulstein: Er historien fortellingen om frihetens realisering? Ulstein tar et oppgjør med Per Willy Amundsens kronikk i Aftenposten om at Vesten kjempet seg ut av kristendommens mørke mot lyset, og at vi bare trenger å vise samme mot overfor islam. Så enkelt er det ikke.

Professor emeritus Bernt Oftestad skal snakke om forholdet mellom staten og kirken.

Jonas Haugsvold tar for seg Søren Krarups forfatterskap

Christian Skaug vil lede en samtale mellom talerne hvor deltakerne kan stille spørsmål og komme med innspill.

Det er innlagt en spisepause.

Vi begynner kl 10.00 og vil holde på til ca 1500

 

For påmelding skriv til: hans.rustad@document.no

merk brevet Tanke, Tvil & Tro.

Du får tilsendt info om adresse og kommunikasjonsmidler per brev.

Deltakeravgift er kr 300, som betales ved oppmøte