Bildet: Harald Sohlberg

Alle som følger med vet at vi drukner i negative nyheter. Hvor lenge orker man det? Vil man vinne en politisk kamp utelukkende ved negative nyheter – uansett hvor sanne de måtte være?

I Document tror vi det skal noe mer til. Vi ønsker å stifte et forum som skal stikke dypere: Som tar opp den vestlige åndsarven, med de intellektuelle tradisjonene, dannelsen, kunsten og kristendommen.

Det har gått opp for oss at vi har mange innenfor kretsen som leverer intellektuelle bidrag som både tåler og fortjener fordypning i fellesskap. En ting er å lese en tekst, noe annet er å få den forelest og deretter samtalt om. Når også eksterne trår til, blir det et program av det.

 

På Eidsvoll lørdag 27 mai innviterer vi til det første møtet i Tanke, Tvil & Tro.

Professor emeritus Bernt Oftestad vil forelese over Kristendommen og staten

Jonas Haugsvold vil snakke om den politiske korrekthetens demokratibegrep som utelukker andre definisjoner enn dens egen og dermed låser debatten inne.

Anders Ulstein har skrevet et tilsvar til Per Willy Amundsen som i en kronikk i Aftenposten hevdet at Europa hadde kjempet seg ut av kristendommens mørke og nå måtte gjøre det samme med islam.

Paul Grøtvedt har skrevet en tekst om Normløshetens tyranni – i kunstens teori og praksis.

 

Vi begynner kl 10.00 og vil holde på til ca 1500, med innlagt spisepause.

 

Stedet er en vakker kulturgård på Eidsvoll. Nærmere adresse blir tilsendt ved påmelding.

Det er lett å komme seg til Eidsvoll: En halv time med tog, til Eidsvoll Verk.

Deltakeravgift kr 300 for å dekke utgifter.

For påmelding skriv til

pamelding@document.no og merk brevet Tanke,Tvil & Tro.

 

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂