Nytt

Slik kan man ikke lenger gå kledd i offentlige bygninger i Lombardia. Foto: Depositphotos.

 

Mens Stavanger kommune og store deler av det offentlige Norge forlengst har flyttet inn på tjenestefløyen i islams hus, er det andre steder i Europa hvor man ikke har tenkt å gi like lett etter for verdens verste religion.

Forbudet mot å bruke ansiktsdekkende slør på sykehus og i offentlige bygninger som er en konsekvens av et vedtak i den norditalienske regionen Lombardia for halvannet års tid siden, er ikke diskriminering – det slår domstolen i Milano fast i en fersk kjennelse, skriver Corriere della Sera.

Domspremissene – som til forskjell fra endel tyske kjennelser er uttrykkelig «uavhengig av fortolkningen av diktatet i Koranen som vedrører den eventuelle plikten til å bruke slør» – legger til grunn at tildekking av ansiktet gjør det vanskelig å identifisere personene det er tale om, slik at forbudet rettferdiggjøres av rimelige og legitime sikkerhetshensyn.

Dommeren viste derimot til Strasbourg-domstolens kjennelse i saken Phull mot Frankrike i 2005, som slo fast at det ikke er diskriminerende å forlange at folk tar av seg turbanen i sikkerhetskontrollen på en flyplass.

Den italienske domstolen unnlater altså å gjøre islamske skrifter til en rettskilde i avgjørelsen, selv om det innrømmes at kravet kan føles som en ulempe for dem som blir gjenstand for det.

Saken ble brakt for retten for angivelig å ivareta interessene til personer som muligens burde ha valgt et annet land å bosette seg i:

Seksjon I for sivilsaker ved domstolen i Milano avviser dermed klagemålet fra fire organisasjoner for innvandreres rettigheter, som la ned påstand om at regionen Lombardias vedtak av 10. desember 2015 skulle kjennes diskrimerende […]

Vedtaket forbyr også bruk av hjelmer, finlandshetter samt alt annet som vanskeliggjør identifikasjon, og er derfor vanskelig å sette ut av spill med rettslig jihad. Men ved likevel å ta striden om ansiktstildekking, skaper Allahs frontsoldater en buffer til vern av hijaben som ideologisk markør.

Om europeerne ikke hadde vært så store religiøse analfabeter som de er, ville de ha tatt striden på den ideologiske arenaen hvor den hører hjemme – hvor de ikke engang har kapitulert, gitt at de ennå ikke har møtt opp der.

 

Corriere della Sera