Nytt

Før italienske barneskoler tar fatt på juleferien, er det tradisjon at den lokale sognepresten stikker innom og tar en runde gjennom klasserommene for å fortelle litt om Jesu fødsel og sette den inn i sin teologiske kontekst – en happening som gjerne involverer en aldri så liten velsignelse fra prestens side.

For de aller, aller fleste skolers vedkommende er det aldri noen som helst diskusjon om hvorvidt denne tradisjonen skal vedvare, det streifer knapt hjernens forværelse. Ofte er skolene pyntet med julekrybber også.

Men år om annet er det et eller annet sted en rektor som på eget initiativ finner ut at denne førjulsstunden ikke er forenlig med en sekulær offentlig skole. Et initiativ som med lysets hastighet avstedkommer allmenn indignasjon blant foreldrene.

Skueplassen for denne polemikken er i år barneskolen «Medea» i Varese, litt nordvest for Milano, hvor rektor fant ut at hun skulle kunngjøre forbudet mot velsignelsen under et foreldremøte. Rektors begrunnelse, som programmessig fikk lederen av foreldrerådet til å tenne på alle pluggene, er den angivelige eksistensen av en forskrift som sier at en velsignelse ikke kan finne sted i timen, hvor det kan være elever tilhørende andre religioner tilstede.

Men skolesjefen i Lombardia-regionen sier at det eneste regelverket som kommer til anvendelse, er konkordatet mellom staten og kirken, hvor det sies at det hverken er obligatorisk eller forbudt med religiøse ritualer, og at det dermed påhviler enhver å bruke vett og forstand i hvert enkelt tilfelle.

I motsetning til det mange kanskje tror, er det ikke noen spesiell hensyntagen til muslimske elever eller foreldre som har gjort seg gjeldende, enda de er sterkt til stede i Varese. På spørsmål sier en muslimsk talsmann på stedet at han ikke har noe imot prestens førjulsvelsignelse, og legger til:

Vi er i Italia, ikke i Tunisia, derfor må den italienske tradisjonen respekteres. Vi er heller ikke i Frankrike, hvor en overdrevent streng fortolkning av sekulariteten ofte fører til absurde forbud.

 

Corriere della Sera: «La scuola che rifiuta il sacerdote a Natale» (30.11.2013, papirutgavens side 22)