Nytt

70 skoler får alarmen installert før jul, men samtlige 180 grunnskoler i Oslo skal få terroralarm i løpet av 2017. Rektor ved Hovseter skole sier: «– Vi har hatt øvelser hvor vi har trent på ulike scenarier. Dette har skjedd uten at elevene er til stede.»

??? Er ikke det litt som å ha brannøvelse uten beboere?

– Verden er blitt litt annerledes. Det må vi forholde oss til. Derfor har vi hatt øvelser hvor vi har trent på ulike scenarier, men uten at elevene er til stede. Det er de voksne som først må varsles i en kritisk nødsituasjon og som må ta de riktige valgene, sier rektoren.

Nei, verden er ikke blitt så veldig annerledes, for menneskesinnet er nokså konstant, med mindre man mener at det nå settes flere psykopater til verden. Det er nok mer det at vi må forholde oss til at sammensetningen av Norges innbyggere er blitt litt annerledes. Eller er vi brått blitt engstelige for at’n Gunnar skal finne frem hagla til far og ta livet av skolekamerater og lærere? Så engstelige at vi plutselig vil ha terroralarmer ved alle barneskolene?

Er dette dagens utgave av «gjemme seg under pultene ved atomangrep»?

article-2323386-19BDCE76000005DC-675_634x380

Bildet er fra en skoleterrorøvelse i USA hvor de er så realistiske at foreldrene protesterer

Og hvorfor akkurat i Oslo? Hva med terrorfaren ved barneskolene i Tromsø? Hvorfor er terrorfaren høyere i Osloskolen? Og hva med ungdomsskoler og videregående? Skoleskytinger har stort sett blitt utført av tenåringer, ikke småbarn. NRK har intervjuet noen barn om saken:

 Alarmen gjør at jeg føler meg ekstra trygg. Da kan lærere komme fortere å hjelpe til. Det er fint. Vi har hatt veldig mye om terror på skoler i andre land. Det er trist at noen har hjerte til å gjøre noe sånt, sier elevene Henriette Bostad og Frida Fossum.

Ekstra trygg fra hva? Og hva skal lærerne hjelpe til med? Kanskje det heller er en idé å ha et par amerikanske soldater som kan gjenkjenne lyden av ladegrepet på en Kalasjnikov?

Når alarmen går, og det er alvor, vil det blinke i en lampe høyt oppe på veggen. I tillegg vil rektor kunne nå alle med beskjed over høyttalere i klasserom, skolegården og på toaletter.

Skolen kan også velge å barrikadere bygningen slik at skolen blir hermetisk lukket for uvedkommende.

Har de ikke allerede intercom på skolene? Hvem kan trykke på terroralarmknappen? Og når? Det er litt sent å trykke på knappen etter at vedkommende allerede er inne på skolen. Ihvertfall hvis bygningen skal barrikaderes.

Nå mener jeg ikke å være overmåte negativ til et varslingssystem, men man trenger ikke psykologiutdannelse for å tenke seg at det første som skjer er panikk og kaos hvis alarmen skulle gå. Og hva med falske alarmer? Vil ikke de skape unødig skrekk på en barneskole?

Har vi virkelig kommet så langt at skolene må gjøres om til festninger for å beskytte det kjæreste vi har?

NRK