Nytt

Bildet: Scenen kunne vært fra Stockholm fredag, – sivile som i rasende fart forsøker å få et skadet menneske til behandling. Skadet av de samme menneskene med de samme motivene. Men det er Alexandria. Foto: Fawzy Abdel Hamied/Reuters/Scanpix.

IS påtar seg ansvaret for de blodige angrepene på to kirker i Egypt Palmesøndag som drepte 43 mennesker. Selv CNN får med seg at det er symboltungt å drepe kristne inn i kirkene ved innledning til den hellige uken.

CNN kaller det:

brazen strikes against a vulnerable minority on one of the most important days on the Christian calendar.

The terror group’s Amaq media wing said «a security detachment» of the Islamic State carried out the attacks on churches in the cities of Tanta and Alexandria. The bombings also left scores wounded.
IS sier at regningen de vantro skylder de troende er skyhøy og vil bli betalt med blod.
«The Crusaders and their tails from the apostates must be aware that the bill between us and them is very large and they will be paying it like a river of blood from their sons, if God willing.»
President Abdel Fattah al-Sisi erklærte i kveld tre måneders unntakstilstand. Sisi hadde latt de sårede slippe inn på militærsykehus. Hæren er en stat i staten i Egypt med egne fasiliteter. Bildet er fra Tantas.
Midtøsten har levd med islamistisk terror lenge. Læringskurven for vestlige medier er bratt og de stritter i mot. Hvis ikke-muslimer hadde angrepet muslimer ved innledningen til ramadan, ville de gått amok. Men når ofrene er kristne er det som deres engasjement rammes av en sperre.
Men for hvert angrep dukker spørsmålene opp, og det blir stadig vanskeligere å undertrykke svarene: Hvorfor er vesteuropeere mer opptatt av en mulig backlash mot Europas muslimer enn å vise omsorg for ofrene for muslimsk terror? Europeere psyker seg selv ned. Den luksusen har ikke Midtøstens kristne råd til. De har levd som mindretall i lang tid og vet hva det betyr. Kanskje de hadde trodd at Vesten skulle bry seg litt mer?
Amerika vil temmelig sikkert samarbeide tettere med Egypt pga sikkerhetssituasjonen, til tross for at menneskerettsforholdene ikke er perfekte. Alternativet er mye verre.
Trump og Sis er på bølgelengde, også som personer. Det var ikke Obama, men han var ikke på bølgelengde med nesten noen andre ledere i utlandet, ikke i Kina, ikke i Russland eller land i Midtøsten. Denne manglende evne til å connect var en av grunnene til at han ikke lyktes.
Angela Merkel var nylig i Egypt og snakket med Sisi. Kanskje hun forstår at Egypt er et nøkkelland hvis noe skal gjøres for å stanse trafikken gjennom Libya. Europa nøler. I mens øker terroren.