Som de østerrikske stats­rådene Wolfgang Sobotka og Hans Peter Doskozil antydet på mandag, har altså regjeringen i landet med stats­minister Christian Kern i spissen nå kunngjort at Østerrike ikke har til hensikt å ta imot noen asyl­søkere i forbindelse med EUs omfordelings­program. Kern ber videre unionen om forståelse for at hans regjering avviser kvoten på 2000 – av totalt 160.000 – personer som er planlagt omfordelt til Østerrike.

På den måten skiller han seg paradoksalt nok fra vårt eget land. Norge er ikke med i EU, men deltar likevel i omfordelings­programmet. Den norske regjeringen har akseptert å ta imot 1500 personer, og har aldri bedt om forståelse for at vi har gjort mer enn nok for å løse et problem vi ikke har skapt selv.

Østerrike inntar snarere en holdning som ligger nærmere øst­europeernes. Christian Kern opptrer riktignok mye mer underdanig diplomatisk overfor Brussel enn for eksempel Ungarns stats­minister Viktor Orban gjør, men de fremmer substansielt nokså beslektede standpunkter, selv om Østerrike har tatt imot flere enn Ungarn, og dermed mener seg mer berettiget til å si nei til enda flere.

Hvorom allting er: Kunn­gjøringen fra Østerrikes regjering er en viktig nyhet. Den griper rett inn i den viktigste politiske debatten og de største sosiale omveltningene i dagens Europa. Det er opplagt noe som de store mediene bør være forpliktet til å rapportere om.

Gjør de?

Hadde du hørt om det andre steder enn her?

Kanskje hvis du er nyhets-junkie, du følger med i tysk­språklige medier, eller du tilfeldigvis leser noen helt bestemte lokal­aviser. Men det er kun en liten del av befolkningen som svarer til disse kriteriene.

Et nyhetssøk viser at det ble kjørt ut en NTB-melding om den østerrikske saken klokken 14.38 i går. Den er gjengitt hos ABC Nyheter, Adresse­avisen, Sunnmørs­posten, Troms Folkeblad, iTromsø, Avisen Agder og Altaposten. Ingen av de store, tradisjonelt dominerende riks­mediene fant det altså verdt å rapportere om, og heller ikke mer enn ett av de store og to av de halvstore regionale mediene. ABC Nyheter var altså alene om å gjengi NTB-meldingen blant mediene som tar sikte på å være lands­dekkende.

Den som følger grundig med i nyhets­bildet over tid, legger merke til at dette eksemplet ikke er unikt. NTB lager ofte viktige saker som blir fortiet. Utvalget av NTB-meldinger som havner i avisene, er resultat av en politisk filtrering som gir et fortegnet bilde av virkeligheten.

Nyheter som kan sette befolkningen på den tanken at de visstnok tvilsomme slubbertene av noen autoritære politikere fra Øst-Europa ikke er alene om å vegre seg for å bli invadert, er noe som den «usynlige hånden» Lars Akerhaug snakker om, ikke vil at folk skal se.

Hvis folk passivt lar seg føre av den hånden over tid, blir de rett og slett villedet og uopplyst.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂