Fintellingen etter parlamentsvalget i Nederland er ikke helt ferdig, men valgresultatet er i det store og hele likevel klart idet 98 % av stemmene er talt opp: Folkepartiet for frihet og demokrati (VVD) holder stillingen som det største i landet, med 21,3 % oppslutning og 33 av 150 mandater i nasjonalforsamlingen.

For statsminister Mark Rutte er dette et godt resultat, men for VVD er det likevel tale om en klar tilbakegang siden 2012, da partiet erobret 41 mandater med 26,5 % av stemmene.

Den nedgangen er imidlertid bare en bagatell i sammenligning med desimeringen av Arbeiderpartiet (PvdA). I 2012 fikk partiet 38 mandater med 24,9 % av stemmene, mens man denne gangen endte med kun ni mandater etter katastrofale 5,7 % av stemmene. Fire av fem velgere har altså forlatt et av de to tradisjonelt dominerende partiene i Nederland.

Frihetspartiet (PVV) til Geert Wilders ble altså nest størst, med 13,1 % av stemmene og 20 representanter i parlamentet. Resultatet er dårligere enn forventet, men likevel en fremgang siden forrige valg, da partiet erobret 15 mandater med 10,1 % av stemmene.

En grafisk fremstilling i de Volkskrant sammenligner valgresultatene fra 2012 og 2017:

Sentrum/venstre- og sentrum/høyrepartiene D66 og CDA har også dratt fordel av fallet til sosialdemokratene, som ikke ser ut til å ha blitt størst i en eneste valgkrets.

Men vel så interessant er det kanskje at to nye partier er kommet inn i parlamentet. Det integreringsfiendtlige innvandrerpartiet Denk, som flere europeiske aviser kaller «antirasistisk», har fått tre mandater med 2 % av stemmene, mens Thierry Baudets Forum for demokrati (FvD), som er nasjonalkonservativt, har fått to mandater med 1,8 % av stemmene.


Thierry Baudet, foto: YouTube.

Baudet er en briljant ung intellektuell, som blant annet har skrevet en bok kalt «Oikofobi», et begrep myntet av Roger Scruton som ikke er ukjent for gamle Document-lesere.

Nye partier er altså på vei opp, mens gamle partier er på vei ned. For FvD og Denks vedkommende avspeiler det at skillelinjene forsterkes mellom innvandrerbefolkningen og den opprinnelige befolkningen. Denne trenden kan ikke forventes å snu i årene frem til neste valg heller.

 

de Volkskrant

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂