Nordmenn har i flere år blitt orientert om hvordan kvinner ofte diskrimineres og undertrykkes i muslimsk kultur. Kort sagt: kvinner bærer familiens ære. Dette stiller strenge krav til hvilke personer kvinner kan omgås, og ikke minst hvilke aktiviteter og sosiale settinger hun kan delta i.

Rundt om i Europa vet man at æresdrap er én løsning på problemet med en kvinnes tapte ære.

Nå setter Oslo Nye Centralteateret opp en komedie av Ibrahim Amir som bærer tittelen Hvem har æren?

Stykket omtales som en komedie om æresdrap. Det kan tulles og tøyses om mye, men selv uten å ha sett oppsetningen, er det nærliggende å omtale stykket som upassende humor.