Det nasjonale minnemonumentet over Utøya-terroren, som var planlagt gjennomført på Sørbråten og i strid med naboenes ønsker, ser nå ut til å forsvinne ut i det blå. Fra første stund var naboene på Utstranda imot plasseringen. De ville ha seg frabedt en permanent og plagsom påminnelse i nærmiljøet om all den lidelse og smerte de opplevet da de med fare for sitt eget liv prøvde å plukke opp flyktende ungdommer fra Utøya.

Men de ble aldri hørt, og heller ikke tatt med i planleggingen og valget av minnested. Striden har vært langvarig, med total avvisning fra kommunalminister Jan Tore Sanner. Naboene i Utstranda velforening gikk derfor til sak mot staten, og rettssaken skal opp i Ringerike tingrett 25. april. Men nå kan alt bli endret, for i dag ble det holdt pressekonferanse på Utøyakaia, der AUF og Den nasjonale støttekomiteen etter 22. juli-hendelsene la frem et forslag til nytt minnested, nemlig på Utøyakaias tomt.

Pressekonferansen ble åpnet av kommunalminister Jan Tore Sanner, som syntes forslaget var interessant og kunne åpne for en samforenet løsning der også naboenes behov kunne bli tilgodesett. Deretter ble det innspill fra en AUF-representant og en person fra Støttekomiteen, men noen representant fra Utstranda velforening så man ikke snurten av. De var ikke invitert til pressekonferansen. Flere journalister spurte om hvorfor, men fikk bare svevende svada til svar.

Med tanke på at det er den langvarige nabostriden og den kommende rettssaken som har presset frem det nye forslaget, er det hårreisende at ikke naboene var varslet på forhånd og invitert til pressekonferansen. Både kommunalministeren, AUF-representanten og representanten for Støttekomiteen snakket fett om fremtidig samarbeid og dialog med naboene, men hadde ikke vett nok til å invitere dem. For et foraktfullt trekløver!

Pressekonferansen var nok et avtalt spill som skulle forbeholdes AUF og Støttekomiteen, og gi dem all ære for å løse minnestedsfloken med naboene. At de ved dette opplegget kom til å krenke naboene, ga de tydeligvis blaffen i. Men Jan Tore Sanner burde ha skjønt rekkevidden av å holde naboene utenfor. Han er jo politiker og vant til å tenke både taktisk og strategisk, men han tenkte vel som så at dialogen kan vi ta etterpå. Omtrent som i kommunesammenslåingen.

Nå er det ikke bare AUF og Støttekomiteen som har lagt seg i selen for å blinke ut et nytt minnested. Naboene på Utstranda har for lang tid siden foreslått et velegnet sted med mulighet for ro og meditasjon, og samtidig en vakker utsikt mot Utøya. Men den gang var Sørbråten-forslaget helt fastlåst i kunstneriske og politiske kretser. Ja, selv kommunalministeren sto steilt på Sørbråten. Men nå er han altså på glid og fisler med AUF og Støttekomiteen. Nå vil han ha dialog, et honnørord han må ha lært av Jonas Gahr Støre.