Striden om lokaliseringen av nasjonalt minnested for Utøya-ofrene går sin skjeve gang. For noen uker siden ble det innkalt til pressekonferanse på Utøykaia, med kommunalminister Jan Tore Sanner, AUF-representanter og medlemmer av den Nasjonale støttegruppen. Naboene på Utstranda, som risikerte livet for å redde de flyktende ungdommene, var ikke invitert, men noen av dem dukket allikevel opp.

Hensikten med pressekonferansen var at AUF og Støttegruppen hadde lansert et nytt forslag til minnested, i stedet for Sørbråten. Det nye forslaget til minnested var Utøykaia, et tomteområde som AUF eide. Kommunalministeren viste stor interesse, og sa at forslaget skulle vurderes seriøst sammen med andre mulige steder. Han understreket at nå skulle alle berørte partier inviteres til dialog, heri inkludert naboene på Utstranda.

Hva skjer? Jo, Statsbygg får beskjed om at bare Utøykaia skulle utredes som minnested. Naboenes forslag til minnested, som for lengst var innlevert, og lagt i skuffen, ble heller ikke i denne runden med ministerovervåket dialog, tatt i betraktning. Til tross for Sanners fete ord om alle parters medvirkning, ble naboenes interesser også denne gangen skjøvet til side. For naboene er Utøykaia ikke noe bedre alternativ enn Sørbråten, for begge stedene ligger mitt i deres boligområde og livsmiljø.

8. mars mottar så kommunalministeren melding fra Statsbygg om at de nå er klare for å utrede Utøykaia som nytt nasjonalt minnested. Valget er altså tatt, uten at andre, gode alternativer, som naboenes forslag, har vært med i vurderingsprosessen. I den fasen har det ikke vært noen dialog med naboene. De var tydeligvis uønsket. Derimot understreker Statsbygg at det er viktig med «en involvering av naboer og andre lokale interesser tidlig i prosessen».

Men minnestedets plassering på Utøykaia er allerede bestemt, midt i naboenes boligstrøk og livsmiljø, uten at de har fått være med på beslutningsprosessen. Kommunalminister er svært fornøyd med Statsbyggs opplegg. Han er jo demokrat og for medbestemmelse, i hvert fall for dem som er enige med ham. På det punkt får han full støtte av Jonas Gahr Støre. «Jeg stiller meg bak Sanner og vil si at han har håndtert denne saken på en god måte», sier han til NTB.

Når Støre stiller seg bak Sanner, så blir man betenkt, for er det noen som har håndtert denne saken dårlig, og fortsetter med det, så er det kommunalministeren. Støre har sikkert falt for Sanners strategi med dialog, et honnørord hos APs statsministerkandidat, som i politisk språkbruk egentlig betyr en smart måte å lure velgerne på. Det minner meg om noe forfatteren Alf Larsen sa en gang for mange år siden: «Når noen snakker til meg om solidaritet, så holder jeg på lommeboken min».

 

Bildet: Jonas Dahlbergs opprinnelige vinnerutkast. Det er nå skrotet til fordel for Utøykaia

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂