Aktører fra Ringerike tingrett har befaring i saken om midlertidig stans i byggingen av minnesmerket på Utøyakaia den 16. september 2020. Foto: Heiko Junge / NTB.

Byggingen av et minnesmerke på Utøyakaia kan fortsette inntil domstolene har avgjort kravet om å stanse det helt. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt.

AUF og staten fikk medhold i ankesaken, etter at naboene først fikk Ringerike tingrett med på en såkalt midlertidig forføyning som innebar at arbeidene måtte stanse inntil videre.

Lagmannsretten har også omgjort tingrettens beslutning om at staten og AUF må betale saksøkernes omkostninger på over 1 million kroner.

– Psykisk belastende
Arbeidene med å bygge det nasjonale minnestedet for 22. juli på Utøyakaia i Hole kommune startet 3. august. Men 16 naboer og andre som bor i nærheten av Utøyakaia, har gått til søksmål mot staten og AUF for å få anleggsarbeidet stoppet. De mener blant annet at det blir for psykisk belastende å ha et slikt minnested så tett på.

Tingretten ga naboene medhold i at byggearbeidene måtte stoppe inntil hele søksmålet var behandlet i retten, men dette har altså lagmannsretten gjort om på.

AUF fornøyd
Lagmannsretten er uenig med tingretten i vurderingen av om minnestedet vil føre til en psykisk belastning for enkelte av naboene og at denne belastningen er større enn det en nabo etter loven må tåle. Dette er ikke sannsynliggjort, slår lagmannsretten fast.

– Vi er svært fornøyde med at lagmannsretten nå har omgjort tingrettens avgjørelse. Det betyr at arbeidene kan gjenopptas og at et nasjonalt minnested vil kunne stå klart på 10-årsmarkeringen 22. juli neste år, sier generalsekretær Sindre Lysø i AUF.

Han sier et nasjonalt minnested på Utøyakaia betyr mye for etterlatte, overlevende og pårørende.

– Viktig å få på plass
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier til NTB at det nå, snart ti år etter terroren rammet Norge og Utøya, er viktig for regjeringen å få på plass et nasjonalt minnested etter 22. juli.

– Jeg er glad for lagmannsrettens avgjørelse fordi det er viktig å holde fremdriften oppe hvis vi skal kunne ferdigstille minnestedet til 10-årsmarkeringen neste år, sier Astrup.

Savner rettsmøte
Naboenes advokat, Ole Hauge Bendiksen, forteller at hans klienter er skuffet over avgjørelsen.

– Jeg er ikke så overrasket over å se så forskjellige avgjørelser, men denne saken tøyer mine erfaringer, sier han til NTB.

– Lagmannsrettens avgjørelse bærer preg av det ikke er gjennomført rettsmøte. Den mest plausible årsaken til en så forskjellig avgjørelse er at den kun er bygget på dokumentene og at de ikke gir et godt nok bilde, mener han.

Minnestedet skal bestå av en trapp og 77 tre meter høye søyler i bronse – én for hver av de 77 personene som ble drept i Regjeringskvartalet og på Utøya. Lengden blir på 26 meter.

(©NTB)

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.