Valget av ny direktør til Nasjonalmuseet var noe overraskende. Det var ventet at den avtroppende direktøren, Audun Eckhoff ville få fornyet sin åremålsperiode, spesielt fordi det nye museet på Vestbanen skal åpnes om bare tre år, og at Eckhoff har hatt hånd om byggeprosessen. Nå blir det en annen som skal høste fruktene av mange års planlegging og styring.

Den nye direktøren, Karin Hindsbo, er en dansk kunsthistoriker med en imponerende merittliste. De siste årene har hun vært sjef for KODE i Bergen og før det var hun direktør for Sørlandets kunstmuseum. Hun har også ledelseserfaring fra danske kunstinstitusjoner, og er en engasjert og entusiastisk fagperson, som uten tvil har vært den mest kunstfaglig kompetente av søkerne.

Hvorvidt Hindsbo har de rette kvalifikasjonene for å lede vårt Nasjonalmuseum vet vi lite om. Tyngdepunktet i denne institusjonen ligger i det store historiske materialet, som primært må forvaltes og formidles med respekt for den nasjonale egenarten. Museets funksjon er altså ikke å være et utstillingssted for norsk og internasjonal samtidskunst. Det kommer i annen rekke, som et mulig supplement.

Mitt inntrykk av den nye direktøren er at hennes spisskompetanse ligger i samtidskunsten og dens internasjonale referanser. Intet galt i det, men i forhold til Nasjonalmuseets historikk og nasjonale forpliktelser, virker perspektivet noe snevert. Når hun nå etter utnevnelsen sier til pressen at hun vil stå på og markedsføre Nasjonalmuseet internasjonalt, så blir man noe betenkt. Men her er hun kunstpolitisk korrekt, for kunstnere og kulturfolk i sin helhet vil ut i det internasjonale rom.

Slik sett er nok Karin Hindsbo rett person i rett tid. I synet på kunstens markedsverdi og eksportpotensiale ligger det høyrepolitiske preferanser, mens forståelsen av kunstens innhold og estetiske funksjon er tuftet på venstreradikal ideologi. Dette er tidsånden i de vestlige demokratier. Det er en ånd som er kulturelt og politisk schizofren, men finpusset og tilpasset det moderne samfunnets eliter. Den avtroppende direktøren ved Nasjonalmuseet, Audun Eckhoff var utgått på dato, mens Karin Hindsbo hører til den nye generasjon av glattpolerte globalister og kulturrelativister.