Mens østerrikske politikere er blitt enige om å forby ansiktstildekning på offentlig sted, er det noen der til lands som mener at et slikt forbud ikke går langt nok.

 

maria-hasibeder
Maria Hasibeder, foto: Stelzhamerschule

 

Kronen Zeitung skriver at Maria Hasibeder – rektor ved Stelzhamerschule i Linz, hvor 75 prosent av elevene er muslimer – tar til orde for et generelt forbud mot at elever går med hodeslør i skolen. Det ville være bra for integreringen, sier Hasibeder, og til det trenger vi en ny lov.

De som er imot et slikt forbud, bruker gjerne friheten som argument. Rektorens erfaring er at sløret tvertimot forbindes med ufrihet:

Kronen Zeiting: De krever altså et forbud mot hodeslør?

Maria Hasibeder: Jeg har kjempet for kvinners og jenters verdighet og likestilling hele livet. I skolen har jeg konflikter med skoleelever som setter medelever og søstre under press nettopp på dette punktet. Jeg kjenner til angsten for fedrene og deres krav om å beskytte døtrene ved å dekke til hodet deres […] Jeg kjenner til forbudene fedrene nedlegger, hvor de ikke lar døtrene delta i svømmetimen eller dusje sammen med andre jenter. Og jeg kjenner til nøden hos jentene som kommer til meg og ber om at hodesløret blir forbudt.

Med et slikt forbud kan ikke guttene lenger kalle jenter for «horer» fordi de ikke dekker seg til, sier Hasibeder.

Man kunne ønske seg et like stort sivilt mot hos en norsk rektor.

 

Kronen Zeitung