Sakset/Fra hofta

Document hadde nær 270.000 unike IP-adresser i desember, og fire millioner treff på Facebook, viser Google Analytics. Om vi barberer tallet på unike IP-lesere kraftig med tanke på at folk har to enheter med ulike IP-adresser, er vi likevel ved et høyt tall, si – 150.000.

Også på Facebook vokser vi og har per dato 26.600 følgere. Document er blitt mer mainstream.

Den trenden vil trolig fortsette med Trump som president. Det er ikke helt enkelt å fremstille USAs president som ekstrem og/eller farlig, selv om mediene prøver.

Hvis vi skal ha en opplyst offentlighet må vi ha noen som kontrer og korrigerer mediene feilpresentasjon. La gå at Trump har «fight» som varemerke og egenskap. Han slår tilbake, og ikke alle slag treffer. Det skal vi sørge for å rapportere. Men når mediene bruker sin rolle til å dobbel-trippel- og quadruppel-fortegne hva Trump sa hvor og når, for å kunne score poeng mot ham, forlater de sin rolle og blir aktivister.

Det vil trolig turn off mange lesere/publikummere. Hvem orker å høre på nyhetsdekning som minner om en injurieprosess? Men en del vil lytte og de vil bli overbevist om at de har en «mission»: Å stanse Trump for enhver pris.

The Washington Free Beacon forteller at en liberal die-hard David Brock, leder av konglomoratet Media Matters. Brock har en super-PAC, American Bridge, som skal være spydpissen i kampen mot Trump.

“No other progressive organization has the resources and assets that American Bridge has amassed over the past several election cycles to hold Trump, his administration, and the politicians accountable,” the 44-page confidential memo states.

“Only Bridge stands ready with staff already hired, Trump’s web of business ties mapped out, and a massive video archive at our fingertips.”

“The right will bolster Trump aggressively and deceptively. The campaign to stop him must be nonstop. At American Bridge, it has already begun.”

American Bridge har samlet et enormt arkiv de skal bruke til å føre kampanje non-stop, direkte til velgerne:

Brock’s group claims to have more than 20,000 hours of video, 289 candidate research books, and the largest available archive of Trump research in the Democratic Party. Within weeks of the election, Bridge launched a “Trump War Room,” which has already scrutinized Trump’s transition team and will continue to watch the personnel, policies, and practices of the administration.

Norske medier gir inntrykk av at det er kapitalistene på høyrefløyen som er mørke og skumle. Faktum er at pengefolket har befunnet seg bak Obama og Clintons de senere år. Det har skjedd et enormt skifte hvor liberalere og big business har inngått allianse. Norske medier liker ikke å kommentere dette, da det forstyrrer de enkle bildene av hvem som er slem og hvem som er god. Hvis ikonene av svake grupper skal opprettholdes passer det dårlig med Big Banks og Big Corporations.

American Bridge har et budsjett for i år på 14,7 millioner dollar.

Man kan si at Jonas Gahr Støre har 5,4 milliarder kroner å drive propaganda for. NRK står til hans disposjon. TV2 gjør det gratis, men taper 270 millioner på ett år og forstår ikke sammenhengen: Seerne trenger ikke en kanal som politisk ligger helt på linje med NRK.

Pressestøtten sikrer at avisene er på samme parti som NRK og TV2.

Leserne/publikum – borgerne – fortjener bedre.

Document vil anstrenge seg for å være det korrektiv offentligheten trenger. Vi har nådd en såpass størrelse at det går an å si at vi gjør en forskjell, vi gjør det mulig for en opplyst leser å orientere seg. Det er faktisk viktig, enten det er i hverdagen, eller i næringsvirksomhet. Endringene slår inn på alle områder. Hva er det som foregår? De svarene får du bare delvis i tradisjonelle medier.

Skal vi kunne gjøre jobben må vi ha din hjelp.

Det nytter ikke å leke, vi må være profesjonelle. Vi har vært så heldige å få tilbake en journalist, Felix, som dekker Sverige. Det er vi ham evig takknemlig for. Sverige er vårt naboland, og likevel dekkes det svært lemfeldig av tradisjonelle medier. De mangler kart for å forstå hva som foregår. Folk flest vet så mye om Sverige at det ikke er mulig å jukse. Derfor velger mediene heller å tie. Men alle forstår at det som skjer over Kjølen er svært alvorlig.

En proff journalist må ha noe å leve av. Derfor må vi ha din hjelp. Document er ikke lenger dugnad. Vi er et team som arbeider seriøst og langt mer enn normalarbeidsuke for å være på høyden. Det er alltid mange saker vi ikke får skrevet.

Jo større man blir jo vanskeligere blir det å gjøre ting ved improvisasjon. Å billeddekke nyhetssaker kan være slitsomt når man ikke har et byrå å lene seg til. Man må ty til enkle løsninger: grafiske vignetter som kan fungere, men blir utgått eller kjedelige over tid.

Vi ble nødt for å gjøre noe med bildene. Svaret ble en avtale med Scanpix om kjøp av Reuters tjeneste. Det er fantastisk å vite at vi kan finne høykvalitetsbilder til alt som skjer ute. I tillegg kommer arkivet.

Dette er selvsagt ikke gratis. Vi håper at leserne ser forandringene og forstår å verdsette dem.

Vi er helt avhengig av din hjelp for å kunne gjøre jobben. Å slå av på kravene eller senke aktiviteten er ikke et alternativ.

2017 blir et spennende år.

 

Du kan benytte bankkonto 1503.02.49981, og aller gladest er vi for månedlige, faste bidrag.

Det er også mulig å ordne via paypal