Strømmen av innvandrere var mer enn Hultsfred kommune klarte. Løsningen ble å snøre igjen pengesekken; nyinnflyttede innvandrere får ingen penger på minst seks måneder.

Budskapet er tydelig: Innvandrere er ikke lenger velkomne i kommunen.

Det måtte jo skje før eller siden: At en svensk kommune fikk åndenød av flommen av innvandrere. Såvidt vites er det første gang en kommune har tydd til så drastiske tiltak som det Hultsfred gjør nå.

hultsfred

Invandrere i Hultsfred. Kommunen har på kort tid blitt oversvømmet av arabere, afghanere og afrikanere.

 

Kommunen er blant dem som har tatt imot flest flyktninger i Sverige, og det sier ikke så lite. Men nå er det stopp. Rett før jul var det ikke flere rom i herberget. Flyktningemottaket ble stengt.

Etter at sjefen for flyktningmottaket hadde varslet om hans ansatte var presset til bristepunktet, besluttet sosialsjefen Ann-Gret Silén å stenge hele mottaket, skriver Dagens Nyheter.

Kutter alle ytelser

Kommunen kutter også alle sosialytelser til nyankomne innvandrere i det som må kalles et desperat forsøk på å stoppe flommen av migranter. De som likevel måtte finne på å bosette seg i kommunen får et brev av kommunen. Der står det kort fortalt at de er uønsket:

«Vi rekommenderar att du söker dig till någon av Sveriges 289 andra kommuner.»

Brevet finnes på svensk, engelsk og arabisk.

De som til tross for denne tydelige beskjeden flytter til bygda får ingen bidrag fra kommunen på minst seks måneder. De får ikke møte noen ansatt på sosialkontoret eller levere søknad om noen form for sosialbidrag. Ikke engang innvandrere i akutt nød, selv om de skulle risikere å sulte ihjel, får noen hjelp fra kommunen.

Idylliske Småland

Hultsfred kommune ligger i idylliske Småland og har 14.000 innbyggere, 5.000 av dem bor i tettstedet Hultsfred. Tallene er ikke helt oppdaterte – siden har kommunen mottatt mer enn 2.000 innvandrere fra den tredje verden.

Ifølge avtalen med Migrationsverket skal Hultsfred ta imot ti (10) innvandrere per år. Men i tillegg har 800 innvandrere med oppholdstillatelse valgt å bosette seg i kommunen, og dermed veltes forsørgelsesbyrden over på de lokale skattebetalerne.

I tillegg bor 1.300 asylsøkere på asylmottakene Migrationsverket har i kommunen. Mange av disse vil bli boende i Hultsfred når de får sin oppholdstillatelse, frykter kommunen, som da må dekke kostnadene.

Blå-grønn allianse

I Hultsfred styrer en koalisjon mellom alliansepartiene og Miljøpartiet.

Dagens Nyheters utsendte treffer to arabiske kvinner i Hultsfred som ikke forstår hvorfor de ikke får noen sosialbidrag. De går i stedet til en lokal aktivistgruppe som deler ut mat.

Overfor DN forklarer sosialsjef Ann-Gret Silén at det handler om signalpolitikk:

– Det är så vi pratar om det. Det går kanske inte att stå vid kommungränsen och begära inträde, men vi pratar faktiskt i de termerna att vi borde stänga Hultsfreds gräns precis som vi stängde Sverige, säger hon.

 

DN: ”Vi pratar om att stänga vår gräns – som Sverige gjorde” (Bak betalingsmur)