Tre asylsøkere som påstod de var mindreårige er dømt til 5-6 måneders fengsel i Østerrike. De lurte til seg ytelser og velferdstjenester som de ikke hadde hatt rett til om de ikke var barn – og det var de heller ikke.

Asylsøkerne svindlet skattebetalerne for til sammen mer enn 100.000 euro (vel 900.000 kr), vurdert som verdien av helsetjenester, språkkurs, lommepenger og flere andre ytelser ifølge dommen som falt i Salzburg mandag.

Saken mot de tre startet etter at en domstol beordret medisinske undersøkelser som avslørte at de var eldre enn det som framgikk av dokumenter de hadde lagt fram da de søkte om asyl.

asylsokere

Det er en kjent sak i store deler av Europa at en del asylsøkere lyver på alderen, ikke minst i Skandinavia. I Sverige har det inntil nylig vært fullstendig tabu å nevne dette, men til og med der skal man nå begynne med mer systematiske medisinske undersøkelser.

Svært dyr gruppe

Det skal svenske skattebetalere være glade for, for denne gruppen belaster offentlige budsjetter svært mye mer enn vanlige asylsøkere.

Statens utgifter for «ensamkommande flyktingbarn» var beregnet til 27,6 milliarder kroner for 2016, ifølge en artikkel SVT Nyheter skrev i 2015. Risikoen er stor for at beløpene har måttet oppjusteres siden den gang.

Sosialøkonomen Tino Sanandaji konstaterte lakonisk på sin facebook-side:

SVT: «Kraftigt ökade utgifter för ensamkommande barn». Förväntade utgifter väntas hamna på 34 miljarder 2017. Det är mer än vad UNHCRs insatser i Syrien, Irak och Afghanistan får, men ännu inte lika mycket som Afghanistans samlade statsutgifter på knappt 45 miljarder kr. Beräknade utgifter:

2016 – 27,6 Miljarder kr

2017 – 34,0 Miljarder kr

2018 – 29,5 Miljarder kr

2019 – 30,3 Miljarder kr

Går lengre

Østerrike går et par steg lengre når de nå dømmer asylbedragere for nettopp dét: Bedrageri.

To av dem nektet straffskyld og skyldte på at deres foreldre hadde skrevet ned den fødselsdatoen som framgår av den afghanske Solar Hirji-kalenderen. Kalenderen brukes bare i Iran og Afghanistan. Den har seks måneder med 31 dager, så fem med 30 dager og tilslutt en med 29 dager – bortsett fra i skuddår da den har 30. Se det, et berikende mangfold av tidsregning.

De påstod at de ikke visste når de var født, men den forklaringen kom de ingen vei med i retten:

– De oppgav bevisst falske opplysninger slik at de skulle få bli i Østerike, sa dommeren.

Innrømte løgn

En av dem innrømte under rettssaken at han hadde løyet om alderen:

– Folk sa at det var bedre å søke som minderårig siden man da ikke kan sendes tilbake, forklarte han.

To ble dømt til seks måneders fengsel, den tredje til fem. Aktor Karin Sperling var fornøyd med dommene og vil ikke anke. Det har derimot de dømte gjort.

De første ti månedene av 2016 søkte 16.054 om asyl i Østerrike som mindreårige, 4.076 av dem kom som «enslige flyktningebarn».

Innenriksdepartementet opplyser at det er bestilt alderskontroll for 2.672 av dem.

 

OE24: Salzburger Asyl-Betrug: Über 100.000 Euro erschlichen