Kommentar

Bildet: Den tyske  kunstner John Heartfield. Som man ser er det ikke bare Thomas Knarvik som bruker ape som allegori.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har intervjuet seniorforsker ved HL-senteret, Terje Emberland, for Minerva. Kunnskapsministeren undersøker her hvilken bås USAs neste president tilhører. Han lurer på om man kan bruke f-ordet om Trump:

Hva med en politiker som Donald Trump? Flere republikanske kommentatorer har faktisk tatt f-ordet i sin munn. Er Trump fascist?

Emberland forteller at han har brukt Lars Gule som sparringpartner i forsøket på å finne ut av hva som er kjernen i det totalitære. Han vil imidlertid ikke gå så lang som til å bruke f-ordet om Trump:

Nei, nei. Det er ikke noe som tyder på at han er det, selv om hans retorikk, med dens åpenlyse rasisme, kvinneforakt og konspirasjonstenkning har mange fellestrekk.

Med alle disse likhetene er det kanskje ikke så rart at en fortsatt lurer på hvor på ondskapens akse Trump egentlig hører hjemme. Så hva er Trump da? undrer Røe Isaksen. Emberland er på sin side opptatt av vitenskapelig baserte karakteristikker. Han utdyper:

Han er en høyrepopulistisk demagog. Han minner på mange vis om Karl Meyer, grunnleggeren av Den nasjonale legion. Han leverer det «folket» vil ha. Meyer ble antisemitt fordi han ville tekkes bondebevegelsen, ikke fordi han personlig hadde noe imot jøder. Med sin erratiske «postfaktuelle» og demagogiske retorikk kanaliserer Trump en del amerikaneres frustrerte lengsler, men å kalle ham fascist er misvisende. Da utvider vi begrepet slik at det mister sin analytiske kraft. Jeg er tilhenger av et presist fascisme-begrep. Når vi velger å kalle noen fascist, må det være faglig velbegrunnet. Jeg var blant dem som karakteriserte Brevik som fascist. Det dreiet seg om en ny form for fascisme, selv om alle de klassiske elementene er der: en ny mennesketype, en ny samfunnsorden, en ny heroisk elite og så videre.

Emberland beskylder Trump for å trikse med fakta, men konstruerer selv en falsk sammenlikning. I motsetning til valgvinneren Trump, leverte ikke Meyer det folket ville ha, slik Emberland insinuerer. Ved det norske stortingsvalget i 1927 endte Den nasjonale legion opp med null mandater.

Et fascist-stempel må være faglig velbegrunnet, erklærer Emberland, som ikke forstår at hans vitenskapelige ferniss allerede har slått sprekker. Det er som et ekko av Lars Gule fra den gang han befant seg «i kloakken» på Verdidebatt og hardnakket forsvarte den ustanselige rasismestemplingen av sine meningsmotstandere – til moderator ikke orket mer og Gule ble kastet ut av diskusjonsforumet. Som førsteamanuensisen høytidelig forsikret ved alle anledninger: Han brukte aldri rasist-ordet om andre enn de som faglig sett kvalifiserte til karakteristikken!

Allerede i 1946, i sitt essay «Politics and the English Language«, påpekte George Orwell at ordet «fascisme» var meningsløst som annet enn uttrykk for noe som ikke var ønskelig. Også Emberland virker å være glad i upresise ord som kan bety alt og ingenting.

«Åpenlys rasisme», «kvinneforakt», «konspirasjonstenkning», «postfaktuell», «høyrepopulistisk demagog». Spørsmålet er om ikke seniorforsker Emberland likegodt kunne spart seg alle ordene, og heller bare nøyd seg med å kalle Trump «fascist».

Les også

-
-
-
-
-

Les også