Nytt

Den østerriske utenriks- og integreringsministeren Sebastian Kurz vil ha et forbud mot hijab i offentlig tjeneste implementert i lovverket. Særlig i skolen, mener Kurz, er det viktig å få innført et forbud mot hijab:

«For der handler det om virkningen av rollemodeller og innflytelse på de unge. Østerrike er riktignok religionsvennlig, men også en sekulær stat», sier Kurz.

Kors i klasserommene er en annen sak, mener Kurz, fordi disse er i løpet av historien blitt en del av kulturen i Østerrike. De relevante reglene er dessuten beskyttet av grunnloven, sier Kurz.

I sin «integreringspakke» legger frem Kurz frem forslag om forbud av heldekkende slør, forbud mot at salafister deler ut koraner samt innføring av allmennyttig arbeid for flyktninger.

Kurz møter, ikke uventet, motstand. Organisasjonen IMÖ – Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen (kvinnelige muslimske østerrikeres initiativ), kritiserte tanken om et mulig forbud for hijab. Og en annen organisasjon IGGiÖ – Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, eller Østerrikes islamske trosfellesskap, vil ha en debatt om hvorvidt det har noen mening å samarbeide med Kurz.

«Kurz liker tilsynelatende å spille en rolle hvor han profilerer seg politisk på muslimenes rygg,» sier IMÖ-leder Omar Al-Rawi. Han vil nå ta det videre samarbeidet med Kurz opp til vurdering, og evaluere det med IGGiÖ. Inntil da bør alle samtaler og prosjekter utsettes, i følge Al-Rawi. «Det at han alltid formidler til mediene hva han mener om oss muslimer, er ikke lenger akseptabelt. Som muslimer burde vi endelig snakke til ham rett fra levra.»

Vi venter i spenning hva som vil bli sagt når muslimene begynner å snakke «rett fra levra».

Kurz har uten tvil leserne av Kronen Zeitung med seg. En avstemning on-line i avisartikkelen viser i skrivende stund at 94,7 prosent støtter et forbud mot hodeslør i offentlig tjeneste.

Kronen Zeitung