Nytt

Av disse var rundt 2000 straffedømte. De fleste av de straffedømte var fra Romania, Polen og Litauen. Regjeringen hadde håpet å sende ut 9000 personer i år, så det er minst 2000 til som ikke har krav på opphold i Norge (det totale antallet er sikkert veldig mye høyere). Avisene ser ikke ut til å problematisere at så mange må tvangsutsendes ved hjelp av politi. Tross alt betyr dette at de har fått avslag på asylsøknad (dvs. den var grunnløs) eller at de har begått kriminelle handlinger som medfører utvisning.

Vi tar det med teskje: Disse personene som ikke har rett til opphold i landet har deretter unngått å reise ut slik de ble pålagt og må derfor oppspores av politi og sendes ut med tvang. Dette koster mange penger og bruker store politiressurser som kunne vært benyttet på en annen måte. Det blødende hjertet som norske medier veiver rundt med bør legges bort.

Slik presenterte TV2 nyheten: en smilende (og dermed hjerteløs Listhaug) som ikke kan få deportert folk raskt nok til krig og nød.

tv2-utsendelser

NRK gikk enda litt lenger med bildet av lille Adina som betalte den høye prisen for norsk selvgodhet og mangel på nestekjærlighet:

nrk-utsendelser

Dette er propaganda av verste sort. For folk som bare leser MSM så må vi andre fortone oss som forferdelige mennesker som kan la Adina på fem år måtte reise tilbake til hjemlandet (sannsynligvis i følge med foreldrene). Og det er nettopp dét som er hensikten.

Når enkeltmenneskers historier skal overføres til politikk så er det nødt til å gå helt skeis. For det er milliarder av enkeltskjebner å ta av. Så hvor setter man strek? Hvor mange er nok? Og hvor mange ganger skal vi bringe opp det spørsmålet? Kunne ikke noen journalister våge å spørre politikerne om hvor mange innvandrere de synes vi skal ha i Norge totalt sett? Men det vil de ikke. Istedet skal vi serveres bilder av søte småjenter som vi leker med fremtidsskjebnen til.

Det virker mot sin hensikt. Vi er i ferd med å bli immune. Og dét er heller ikke positivt for oss som et demokratisk samfunn hvor vi ønsker å ta oss av de som ikke makter det selv. Men vi må velge og prioritere hvem vi vil ta oss av. For det ser ut til at hele verden trenger vår hjelp. Men de må hjelpe seg selv og sine egne i sine respektive land. Akkurat som oss. Bare slik kan det bli samhold, fred og en positiv samfunnsutvikling.

TV2  NRK