Nytt

Obama-administrasjonen velger å gå hardt ut mot Israel og gjøre ting de aldri har gjort før, 20 dager før den oppløses. Det er provoserende og lager problemer for USAs utenrikspolitiske linje.

Det begynte med at USA avholdt seg fra å stemme og slik gjorde det mulig for resolusjonen om bosettinger på Vestbredden å bli vedtatt. Det er første gang USA trekker sin beskyttende hånd på en så demonstrativ måte.

Hvorfor skulle Obama/John Kerry velge å heve profilen, tre uker før avgang? Er målet å skape problemer for Donald Trump? I så fall ser «provokasjonene» ut til å motsatt virkning.

Palestinerne tar hva de får. De ser ikke at Obamas krampetrekninger bare gjør Trump «more determined».

Netanyahu svarte på S-rådets avstemning ved å kunngjøre nye boliger i Øst-Jerusalem. So what? sier israelerne. For dem er ikke Øst-Jerusale «okkupert land». I så tilfelle av palestinerne. Hver gang palestinerne bestrider jødenes historiske rolle i byen svekker de sin sak. Selv om de får UNESCO med på notene, svekker de sin sak.

Løgnen tydeliggjør at palestinernes egentlige mål ikke er fred, men å delegitimere staten Israel. Et viktig middel er å bestride jødenes historiske røtter.

Men det blir for dumt. En slik linje svekker støtten til palestinerne. De sitter tilbake med de dårligste støttespillere, krefter de burde holdt seg unna.

Kerry sa at han ville forsvare Amerikas interesser, derfor avsto USA i S-rådet. Men så gikk Kerry over til å fortelle hva som er bra for Israel. Da svarte Netanyahu:

 Israelis do not need to be lectured about the importance of peace by foreign leaders.

Kerry har ikke fått det med seg. Israelerne er fed up av liberalere som forteller dem hva de skal gjøre.

Netanyahu belærte tilbake:

Saken gjelder ikke bosettinger, saken er retten tl å eksistere. Så lenge palestinske myndigheter betaler mennesker som dreper jøder, blir det ingen fredsløsning.

PA-styret må velge. Det har de ikke klart hittil.

Trump varsler fra kulissene at det blir en helt annen dans med han ved roret.

Med de signalene han har sendt – som utnevnelsen til ny ambassadør – blir han nødt for å levere. Hvis han flytter ambassaden til Jerusalem vil det være et klart statement: Israel vil få en helt annen behandling under Trump. Ikke bare dollar.