Anniken Huitfeldt har gjort kampen for palestinerne til sitt hjertebarn og rykker ut hver gang den israelske regjering rører bosettingene på Vestbredden. Når Netanyahu legaliserer ni utposter og varsler bygging av 10.000 nye boliger, er hun på pletten med Nils-Inge Kruhaug som talerør via NTB:

– Jeg fordømmer Israels beslutning om å legalisere ni bosetningsutposter på den okkuperte Vestbredden, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Jeg tar også sterk avstand fra planene om å bygge tusenvis av nye boliger i allerede etablerte bosetninger. Den israelske bosetningspolitikken på okkupert land er i strid med folkeretten og må stanses, heter det i en uttalelse fra Huitfeldt tirsdag.

Huitfeldt synes å tro at fordømmelsene gjør inntrykk i Jerusalem. De bidrar bare til å forsterke inntrykket i den islamske verden om at det nye Norge står på palestinernes side, mot jødene.

Tony Blinken protesterer også mot utbyggingene, men det er kraftløst.

Huitfeldt snakker som om det er israelerne som er den aggressive part. Hun forskutterer at vedtaket om utposter og bosettinger vil føre til mer terror og har allerede konstatert Israels ansvar ved å sammenligne dødstallene.

Siden årsskiftet er ytterligere 46 palestinere drept av israelske soldater og bosettere på Vestbredden. Elleve israelere er drept i palestinske angrep, sju av dem ved en synagoge i en bosetning i Øst-Jerusalem.

– Jeg er dypt urolig over befolkningens lidelser. De lever i frykt som følge av hyppige angrep, drap og dødsfall, sier Huitfeldt.

Den israelske regjeringens beslutning om å etablere nye bosetninger vil trolig føre til ytterligere oppblussing av vold, frykter hun.

– For å unngå ytterligere opptrapping av konflikten, er det viktig at israelske myndigheter opphever disse beslutningene, som også undergraver tostatsløsningen og uunngåelig vil bidra til mer konflikt, sier Huitfeldt.

Huitfeldt klynger seg til tostatsløsningen etter at tiden har løpt fra den. Arabiske stater er mer realitetsorienterte enn den norske.

Det skjer samtidig som vi sklir inn under den islamske halvmånen. PST-sjef Beate Gangås snakket mandag også om at det kan bidra til radikalisering og terror hvis vi publiserer karikaturtegninger av profeten. Hun inkluderte også skoleundervisning i karikaturstriden som provoserende og noe vi bør avstå fra.

Dermed har vi oppgitt ytringsfriheten og overgitt vår trygghet til islamister.

Israel vil gjenkjenne appeasement-politikken og vet at den ikke fører frem.

Også Biden måtte fordømme Israel for rettsreformen.

Alt fra tidligere og nåværende riksadvokater og dommere til offiserer i hæren, lærere og studenter har sluttet opp om protestene, og i helgen kom også USAs president Joe Biden med det som blir oppfattet som en klar advarsel til Netanyahu.

– Det geniale med USAs og Israels demokrati er at de begge er bygget på sterke institusjoner, på etterprøvbarhet og på et uavhengig rettsvesen, sa Biden til The New York Times.

– Det er svært viktig å bygge konsensus i forbindelse med grunnleggende endringer, for å sikre at folk står bak dem, slik at de kan opprettholdes, la han til.

Netanyahu og hans tilhengere mener de foreslåtte endringene er nødvendige for å tøyle et rettsvesen som har for mye makt. (NTB)

Biden leder et regime som har ødelagt institusjonene og demokratiet. Han er innsatt gjennom valgsvindel og har ingenting å fortelle israelerne.

USAs stilling er sterkt svekket.

Stormløpet mot Netanyahu skyldes at han forstår konfliktlinjene og står fast. Det får venstresiden til å gå amok.

Fortalerne av israelsk høyesterett går i virkeligheten inn for at høyesterett kan fungere som et slags overhus med vetorett over lovgivningen.

Men dét er ikke demokrati.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.