Nytt

I Nederland har innvandrerne dannet Europas første innvandrerparti – Denk (tenk). Partiet ønsker ikke integrering, sier de, men krever istedet «gjensidig aksept». Denk planlegger et rasismepoliti – enhver form for verbal rasisme skal straffes. De krever også innvandrerkvoter i bedrifter og myndigheter.

«Venn deg til det!» – slik lyder det trassige kampropet til Denk, i følge Die Welt. De har allerede to representanter i det nederlandske parlamentet, men rekrutterer ivrig til valget i mars blant den økende innvandrerbefolkningen. Partiprogrammet preges av islamske idéer.

Islamske skoler, hvor man ofte studerer Koranen på arabisk og foreskriver streng adskillelse mellom kjønnene, skal med et pennestrøk likestilles med de nederlandske skolene.

Språkene i opphavslandene skal i økende grad stå på læreplanen i de nederlandske skolene. I sykehus og aldershjem skal det, hvis partiet får det som det vil, gå «kultursensibelt» for seg. Det betyr tilpasning til islamske adferdskoder og religiøse spiseforbud.

Denk vil innføre en lovfestet innvandrerkvote på ti prosent i alle bedrifter, myndigheter og bedriftsstyrer.

New York Times skriver at partiet ikke akkurat heller olje på den opprørte nederlandske sjøen:

Denk was accused in the local Amsterdam centrist newspaper, Het Parool, of “fanning flames of immigrant discontent.” On social media, the party has been called “Netherlands haters.”

Man skal ikke påstå at Denk står med lua i handa der de krever særrettigheter for innvandrere som altså ikke ønsker å integrere seg i det nederlandske samfunnet. De av nederlenderne som ikke allerede hadde meldt sin støtte til Geert Wilders, vil nok ikke tenke seg om lenge når de ser hva som kommer som følge av deres egen toleranse.

Spesialistene begeistres. Det er jo for ille at de nederlandske partiene skal domineres av nederlendere – i Nederland! Det må det bli en slutt på. Cas Mudde, som gjerne skriver om de fæle høyrekreftene i artikler i den sosialistiske The Guardian, er i lett ekstase:

“What is unique about Denk is that it’s a party of people with a migration background who completely control the party,” said Cas Mudde, a specialist in European political and radical parties who was born in the Netherlands.

“Nonwhites have been in Parliament for a long time, but all the parties are still dominated by white Dutch people,” added Mr. Mudde, who is an associate professor at the School for Public and International Affairs at the University of Georgia. “We haven’t had a party dominated by nonwhite Dutch that has a potential chance of getting elected into Parliament.”

Grunnleggerne av partiet, Tunahan Kuzu og Selcuk Öztürk, tilhørte tidligere sosialdemokratene, men de forlot sosialdemokratene da de ikke ville være med på en skjerpet integreringspolitikk (som nei til burka og niqab). I tillegg liker de ikke Israel. Kuzu nektet å håndhilse på den israelske statsministeren Netanyahu.

Denk skaper problemer der hvor de ikke lenger finnes – som antikolonisme. Nederland kan nok beskyldes for mye rart: for mange vindmøller, tulipaner, tresko, sykler og kanaler – men kolonitiden må sies å være ugjenkallelig over. En annen av partiets ledere heter Sylvana Simons – hun har karibiske røtter og er fryktelig opptatt av kolonitiden. En effektiv svøpe over det nederlandske folk som burde hate seg selv og ikke minst sine forfedre.

For at de ambisiøse målene også skal være symbolsk klare, må alle navn på historiske sjøfarere og kolonisatorer forsvinne fra det offentlige livet. Betegnelser av befolkningen som bestående av «autochthone» (innfødte) eller «allochthone» (fremmede) borgere, som er vanlig i nederlandsk språkbruk, blir forbudt. George Orwell kunne ikke beskrevet det bedre – dette er Sannhetsministeriet a la 2016.

Denk går flere skritt lenger enn Angela Merkel. Bare det er grunn nok til bekymring:

Det skal ikke lenger bare være de som – for å bruke Merkels formulering – «nylig er kommet hit» som må tilpasse seg. I stedet skal et nytt «departement for gjensidig aksept» strengt overvåke at det ikke kreves for mye av de nyankomne.

Dette skal oppnås ved at opplæring til multikulturalisme blir obligatorisk i skolene. Et «rasismepoliti» skal passe på at det ikke forekommer diskriminering noen steder.

Ved beviselige overtredelser skal gjerningspersonen straffes rettslig og utelukkes fra offentlig tjeneste. Dommere bør også kunne forplikte domfelte til å gjøre sosiale tjenester for innvandrere. Under enhver omstendighet skal man betegnes som en tvilsom statsborger i et statlig «rasismeregister».

Denk vil i tillegg ha en offisiell unnskyldning for slaveriet og kolonialismen. Slaveriet i Tyrkia eller de arabiske statene blir ikke nevnt. Anerkjennelsen av folkemordet på armenerne vil de ha utsatt (helst på ubestemt tid). Islamistisk vold nevnes ikke, kun høyreradikale.

Denk kan forvente ti prosent av stemmene, skriver Die Welt, som legger til at Denk fortrekker å være en «bevelgelse» fremfor et parti.

De nederlandske velgerne skjønner nå hva det dreier seg om. Men vi synes det hele er svært klargjørende og kan hende er det like greit at innvandrerne står frem med krav slik at alle kan se hva de egentlig mener og slutte å dulle med dem i toleransens navn. For ingen skal komme her å si at ikke nederlendere er tolerante!

Men det går en grense. Og Nederland er i ferd med å finne smertegrensen – populariteten til EU- og islammotstanderen Geert Wilders bare øker og øker. Har man først gått over til Wilders’ Frihetsparti så går man ikke tilbake. Verdivalget er tatt.

At innvandrere samler seg i et eget parti mot resten av landet som de har valgt å bo i, vil neppe imponere mange nederlendere. Men unntak av lenkegjengen da. Det er dessverre alltid noen som vil kaste bort sin egen kultur, folk og land. De glemmer at de selv ikke har noe annet land å flytte til – i motsetning til de fleste av innvandrerne.

 

Die Welt