Dagbladet offentliggjør idag en liste over de 29 nemndlederne i Utlendingsnemda (UNE) som årlig avgjør om 10.000 personer skal få opphold i Norge. Denne listen viser navnene på nemndlederne og avslagsprosenten for hver medarbeider.

Dagbladet skriver at de har «fått tilgang til den samlede statistikken over sakene nemndlederne har behandlet de siste fem årene.» Det er sikkert mange velvillige sjeler som gjerne vil at denne sensitive informasjonen skal komme ut. Det ser ikke ut til at hverken de som har lekket eller Dagbladet har vurdert disse navngitte medarbeidernes sikkerhet. Ingen skal fortelle meg at de tror det er risikofritt å fremstå på toppen av listen av de som gir avslag på opphold i landet vårt.

Man vil ha det til at det er «urettferdig» å få en nemndleder med en høy avslagsprosent, uten å ta hensyn til at sakene ikke er jevnt fordelt. For eksempel har nemndlederen med høyest avslagsprosent (91%) de enkleste sakene hvor avslagssannsynligheten er langt høyere enn for de mer komplekse sakene.

UNEs assisterende direktør Ketil Larsen mener forskjellene skyldes tilfeldigheter, og sier at ingen av nemndlederne har noen agenda om å få sendt ut flest mulig eller la flest mulig bli.

Dagbladet vil teste om folk som er innvandringskritiske kan ha en posisjon som nemndleder.

– Vil en person med Vidar Kleppes holdninger til innvandring kunne blitt nemndleder?

– Formelt kan han det, det er ikke satt en lovmessig begrensning på dette. Men jeg håper jo at de som søker jobb her ikke gjør det ut fra en politisk agenda, sier Larsen, som selv er medlem av Venstre.

«ikke gjør det ut fra en politisk agenda, sier Larsen, som selv er medlem av Venstre.» Hverken Dagbladet eller Larsen ser ironien i svaret hans.

– Hvis man lå på en innvandringspolitisk ytterfløy og lot dette drive seg i jobben, tror jeg neppe man ville trives godt i UNE, sier Larsen.

Ah, så man bør helst være positiv til innvandring for å kunne ta beslutninger om oppholdstillatelse? er ikke dette å ha en politisk agenda, da? Hvor mange er det egentlig som er nøytrale i dette spørsmålet idag?

UNE har ikke sett på de statistiske forskjellene mellom nemndlederne tidligere, men assisterende direktør Ketil Larsen sier de nå vil vurdere å inkludere det i likebehandlingsarbeidet.

Hvis UNE ikke har sett på disse forskjellene før, så kommer de sikkert til å gjøre det nå som Dagbladet så velvillig har kompilert data fra de siste fem årene. For hva mener egentlig Ketil Larsen med at listen skal inkluderes i likebehandlingsarbeidet? Skal alle strebe mot samme avslagsprosent uavhengig av hva slags saker de har? Eller blir det om å gjøre å ha den laveste avslagsprosenten? Vi kan ikke helt se for oss at det vil produseres en månedlig topp-10-liste med de som gir flest avslag.

Mens Dagbladet er i gang med å henge ut folk offentlig, så kunne de kanskje ta for seg politi, rettsvesen og norske dommere? Hvilke navngitte dommere dømmer hardest i voldtektssaker? Hvilke advokater tjener grovest på asylankesaker? Hvilke navngitte politimenn arresterer flest utlendinger?

For all del, legg gjerne til mobilnummeret deres og hjemmeadressen også. Man bruker jo bare sekunder på å finne nemndlederne via Gule Sider, så den jobben kan sikkert Dagbladet spare alle aktivistene for.

Denne offentlige uthengingen og piskingen av nemndlederne i UNE er nok et trinn på den totalitære godhetsstigen som går rett opp i PK-himmelen. Kritikerne skal gis et hardt spark så de mister fotfestet og deiser i bakken med brukket rygg.

Dagbladet