Breitbarts teknologiredaktør Milo Yiannopoulos – en på samme tid rebelsk og konservativ, homofil (ikke homofob) «ytringsfrihetsfundamentalist» – mottok nylig Annie Taylor-prisen for utvist intellektuelt mot. Den deles ut av David Horowitz Freedom Center, som holdt et arrangement i Florida kort etter Trumps valgseier. I sin takketale, fra ca. 5:40 etter presentasjonene, sier Yiannopoulos at han har fått mye hardere medfart for å være konservativ enn homofil (han sier det riktignok på en mer vulgær måte, som man vil høre…).