I sin tale til David Horowitz Freedom Center etter det amerikanske presidentvalget sier Nigel Farage at år 2016 vil bli husket som et historisk år – året da alt forandret seg. «What the history books will say is that 2016 was the year that nation state democracy and people being proud of their own identity came back onto the agenda.» Den politiske korrekte klassen av maktpersoner som aldri har hatt en ordentlig jobb, har tatt fra oss demokratiske friheter og rettigheter som ytringsfrihet, sier Farage. Nå tar vi dem tilbake.