Mens den hysteriske verden sliter med å komme over sjokket forleden natt, eller forbereder seg på å bli stekt av den globale oppvarmingen som Trump visstnok personlig vil akselerere, er vi andre mest opptatt av hvordan Trumps mandat vil omsettes i praktisk politikk.

Dette vil vi trolig få nokså raskt svar på idet Trump innsettes i embedet til neste år, all den tid det republikanske partiet i to år vil ha flertall i begge kamre av Kongressen – Senatet og Representantenes hus –, om enn det er et åpent spørsmål i hvilken grad presidenten kan få viljen sin i et parti som slites mellom lojaliteten til sitt gamle establishment og den nye kometen.

Hovedpersonen selv gav i går et eksklusivt intervju til Wall Street Journal som kanskje gir en viss pekepinn om avvikene mellom valgflesk og realiteter. Det klart viktigste signalet han sender, ikke minst med tanke på presidentens fullmakter i handelspolitikken, er en bekreftelse av den tidligere meddelte intensjonen om å forhindre at amerikansk næringsliv flytter utenlands. Globaliseringen skifter til et lavere gir:

He said he would create jobs through nationwide infrastructure projects and improved international trade deals. He also said he would preserve American jobs by potentially imposing tariffs on products of U.S. companies that relocate overseas, thereby reducing the incentive to move plants abroad.

Det er interessant å merke seg at nettopp denne trusselen om straffetollen på import av varer produsert i utflyttede fabrikker, var blant tingene Michael Moore fremhevet som helt ekstraordinære fra en politiker i den talen hvor han spådde at Trump ville vinne valget. Dette uvesenet hvor bedriftseiere øker sin profitt ved å vende ryggen til landet som har gjort det mulig for dem å bygge opp virksomheten, blir også nevnt av ledende økonomer som en av den amerikanske kapitalismens skavanker. På dette punktet overrasker med andre ord Trump positivt.

Valgvinneren bekrefter også at han vil ha bedre grensekontroll:

Other urgent priorities during his first few weeks as president, Mr. Trump said, would be deregulating financial institutions to allow “banks to lend again,” and securing the border against drugs and illegal immigrants.

Etter møtet med sittende president Barack Obama sier derimot Trump nå at han er åpen for å beholde noen deler av helsereformen kjent under betegnelsen Obamacare.

Mr. Trump said he favors keeping the prohibition against insurers denying coverage because of patients’ existing conditions, and a provision that allows parents to provide years of additional coverage for children on their insurance policies.

Den påtroppende presidenten avviser at han gikk for langt retorisk i valgkampen:

“No. I won.”

Straffeforfølgelsen av Hillary Clinton blir det naturligvis ingenting av, om enn Trump ikke sier det rett ut:

“It’s not something I’ve given a lot of thought, because I want to solve health care, jobs, border control, tax reform.”

Forholdet til Midtens korrupte rike, som Trump har utropt til et problem for USAs interesser, ser ut til å bli av passende kjølighet (stas for Thorbjørn Jagland å ha gått foran som leder for Nobelkomiteen!):

On foreign affairs, Mr. Trump said he has heard from most leaders, though he hadn’t yet spoken with Chinese President Xi Jinping.

Syrias president ser ut til å sitte trygt:

“My attitude was you’re fighting Syria, Syria is fighting ISIS, and you have to get rid of ISIS. Russia is now totally aligned with Syria, and now you have Iran, which is becoming powerful, because of us, is aligned with Syria. … Now we’re backing rebels against Syria, and we have no idea who these people are.”

If the U.S. attacks Mr. Assad, Mr. Trump said, “we end up fighting Russia, fighting Syria.”

Det er vanskelig å få øye på noen rykende pistoler her. Kanskje det er derfor Aftenposten siterer så lite av det han sier.

Endetidsromantikere får sette sin lit til at Trump trykker på atomknappen istedenfor å twitre noe ubehøvlet hvis han setter seg ved skrivebordet på veien fra toalettet til sengen klokken tre på natten.

 

Wall Street Journal