«You voted for Trump, you voted for Trump, that’s what you get for voting for Trump». Dette er ikke veien å gå etter et demokratisk valg.