Donald Trump møtte Barack Obama i Det hvite hus i dag. Det er første gang de to møtes. Tema var overgangen fra en administrasjonen til en annen. USA skal styres selv i en periode hvor Obama er en lame duck. Trump har allerede begynt å få telefoner fra statsledere som vil vite hvor han står.

For amerikanerne var møtet viktig. Det viser at de to kan legge bort motsetningene som har preget forholdet. Det kan ha vært Obamas raljering med Trump under pressemiddagen for noen år siden som fikk Trump til å bestemme seg for å bli president. Obama fikk journalistene på gallamiddagen til å le av Trump og det ble trolig opplevd som ydmykende.

Trump har på sin side vært drivende i birther-saken, som er båret frem av troen på at Obama ikke er født i USA. Det ble av mange oppfattet som en måte å underkjenne USAs første svarte president på.

Under valgkampen la Obama seg i selen for at Trump ikke skulle bli valgt. Det er uvanlig at en sittende president blander seg inn i et valg slik Obama gjorde. Han sa til og med at det ville være å svikte hans legacy, hans arv, hvis man stemte på Trump. Det var «personal» for Obama.

Trump har vist at han kan legge bort motsetninger når situasjonen krever det.

Han strakte ut en forsonende hånd til motstanderen i sin acceptance speech, valgnatten.

Obama på sin side sa onsdag at han var først amerikaner og patriot, deretter republikaner eller demokrat. Det er slik demokratiet fungerer. Obama sa han så på valgprosessen som en stafett. Presidenten overleverer pinnen til nestemann når hans periode er slutt.

Det er der USA er nå.