I Sverige gjør man det man kan for å bryte ned tradisjonelle verdier. Nylig gikk jordmoren Linda Steen til sak mot staten etter at hun ikke fikk jobb fordi hun nektet å være med på abortinngrep.

På fredag falt dommen i Nyköpings tingrett. Linda Steen fikk ikke medhold, men ble i motsetning dømt til å betale over en million kroner i saksomkostninger:

Barnmorskan Linda Steen sökte i fjol anställning inom Sörmlands landsting men nekades. Anledningen hon gav var att hon på grund av sin trosuppfattning inte kunde medverka vid aborter. Övertygelsen att abort är fel har Linda Steen haft ända sedan barndomen.

Linda Steen er vokst opp i en kultur der rett til liv var en grunnleggende rettighet.

– Jag har starka minnen av när vi firade FN-dagen den 24 oktober i min skola. Vi lärde oss om de mänskliga rättigheterna, och rätten till liv fick mig att haja till. Jag tänkte att det måste vara den mest grundläggande rättigheten av alla, säger hon.

– Sen har jag alltid haft en kristen tro. Mina föräldrar lärde mig mycket om respekten för människolivet. Den övertygelsen har inte försvagats av att jag har läst om fosterutveckling, som man gör på barnmorskeprogrammet. Tvärtom har jag fått ännu större vördnad för människolivet.

På spørsmål om det ikke er logisk at en ansatt må kunne gjøre alle oppgaver på en arbeidsplass, svarer hun jo, men er det logisk at en jordmor, som velger yrket fordi hun vil verne livet, må bidra til også å ta liv?

– Det kan låta logiskt när man säger det så där. Men jag tycker absolut inte att det är logiskt att en barnmorska, som väljer yrket för att man av djupet av sitt hjärta vill värna livet, ska tvingas medverka till aborter. Sen är abortlagen också tydlig med att det inte är barnmorskor utan läkare som har rätt att utföra aborter.

Tvingas betala miljonbelopp

När Linda Steen nekades anställning stämde hon landstinget, då hon ansåg att det kränkte hennes religions-, samvets- och tankefrihet samt hennes åsikts- och yttrandefrihet, och krävde skadestånd på 80 000 kronor.

På fredagen föll domen i Nyköpings tingsrätt och Linda Steen nekas skadestånd. Tingsrätten anser att det är en tillåten inskränkning och att landstinget har rätt att kräva att anställda barnmorskor ska medverka vid aborter.

Linda Steen ska dessutom stå för rättegångskostnader och därmed betala 1 215 736 kronor till Sörmlands landsting då tingsrätten anser att «det finns inte tillräckliga skäl att frångå huvudregeln om att den förlorande parten ska ersätta motparten dennes rättegångskostnad».

Linda Steen vet inte hur hon ska få ihop så mycket pengar.

– Jag har ju inte de här pengarna. Man får gå ut och försöka göra någon insamling. Det är redan bekanta som har hört av sig och frågat hur de ska kunna hjälpa till. Det har kommit flera sådana initiativ under eftermiddagen, säger hon.

Det kan koste å kjempe for det man tror på. I Sverige bekjemper staten sine motstandere med en elegant effektivitet, ingen har mulighet til å betale slike summer for å stå i kampen.

Expressen