Venstre ønsker å omfordele barnetrygden så de så har mye for mindre og de som har lite får mer. I dag får alle med barn under 18 år det samme: 970 kroner per måned. Men Venstres definisjon av å ha mye, tyder på at de ikke vet hva det koster å leve i Norge.

På Dagsnytt imorges ble grensen satt til 487.000 kroner. Det er ikke så veldig over gjennomsnittsinntekten. Hvis det er å ha mer enn man trenger, er Venstre helt på jordet.

På NRKs nettside kan vi lese:

Med Venstres modell vil mottakere av barnetrygd med inntekt under 300.000 kroner få 542 kroner mer, det vil si en utbetaling på 1512 kroner per barn per måned. Dette gjelder omtrent 375 000 barn i 2015. Venstre foreslår at mottakere med inntekt mellom 300.000 og 450.000 kroner skal få samme utbetaling som i dag, mens mottagere med inntekt over 450.000 får 536 kroner mindre, altså 434 kroner per barn per måned.

Denne ordningen har ingen budsjettmessige konsekvenser, men bidrar til å styrke barnetrygdens omfordelende effekt. Målet er å sikre at færre barn vokser opp i fattigdom.

Hvis det er samlet inntekt er et bortfall på 536 kroner måneden følbart for de fleste.

Venstre tar fra vanlige mennesker for å gi til, ja, hvem egentlig? I klassen med lavere inntekt befinner det seg mange innvandrere som ikke er i arbeid. Er det rimelig at en familie i arbeid skal gi til dem som lever på det offentlige? Hvis ikke Venstre tør å ta disse motsetningene inn over seg kan det bli dårlig med mandater.

Venstre er mot kontantstøtten fordi innvandrerkvinnene blir hjemme. Tror Trine Skei Grande det er noe annerledes med barnetrygden. Her ønsker man å gjøre det enda mer lukrativt å få mange barn og bli hjemme.

 

https://www.nrk.no/ytring/mest-barnetrygd-til-de-som-har-minst-1.12271419