Å benytte kontanter er en borgerlig frihetsrett. Vi er derfor for at kontanter fortsatt skal være lovlig betalingsmiddel, uten innskrenkninger i dette – motsatt bestrebelser fra forbundsregjeringen, Det internasjonale pengefond (IMF), den europeiske sentralbank og enkelte EU-medlemsstater. En kontantløs stat innebærer å behandle alle borgere uten videre som om de alle sammen opererer i en svart økonomi, er kriminelle eller endog har terrorhensikter. En slik grad av kontroll er ikke forenlig med en liberal, frihetlig rettsstat. […]

Med avskaffelse av kontanter vil pengenes rolle som uomtvistet verdimåler bli kraftig innskrenket. Staten vil kunne ekspropriere alle kontoinnehaveres innestående, uten at man har den muligheten som ellers ville være den eneste, nemlig å flykte til kontanter.

Fra programmet til Alternative für Deutschland.