Gratis studieplasser, garantert bolig og forrang til studentboliger gjør at tallet på utenlandske studenter i Norge har økt fra 6.000 i år 2.000 til mer en 23.000 i dag.

Ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus var 70 prosent av dem som fikk tildelt studentbolig sist høst, utlendinger. I Bergen gikk 64 prosent av de tildelte studentboligene i høst til utenlandske studenter, går det fram av NRK’s nettsider.

Uten å lykkes har NRK forsøkt å få fram nasjonale tall for hvor mange av landets studentboliger som huser utenlandske studenter, men har likevel satt opp en oversikt over boligfordelingen i de ulike studentsamskipnadene i landet. Ifølge Norsk Studentorganisasjon er det 37.651 studenthybler i Norge. Hvis de 23.000 utlendingene som studerer i landet, bor i studentboliger, er det bare 14.491 studentboliger igjen til over 200.000 heltidsstuderende, norske studenter. Det betyr at landets studentboliger stort sett er til for utenlandske studenter

Daglig leder i AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug, sier at den store andelen norske studenter som er tvunget ut på det private leie- og eiermarkedet for å få seg studentbolig, fører til press på boligprisene. Presset etter boliger gir rom for alle typer utleiere og til de minst seriøse utleierne på boligmarkedet.

Om lag halvparten av de 23.000 studerende utlendingene kommer fra land utenom EØS-området, og blant disse er studenter fra Russland, Kina, Nepal og USA i flertall.

Senterpartiets nestleder, Ola Borten Moe tar til orde for å avskaffe ordningen med gratis studieplasser for utlendinger.

Norske studenter må betale for studieplasser i utlandet, og derfor er det rimelig at utlendinger betaler for seg i Norge, sier Borten Moe. Han vil også sette et tak på hvor mange utlendinger som skal få studiebolig i Norge.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at regjeringen for et par år siden foreslo at studenter fra land utenom EØS skulle betale en liten avgift for å få studere i Norge, men forslaget ble grundig nedstemt i Stortinget.

Norge er et av få land som i dag holder fast på prinsippet om gratis studier for utlendinger. Danmark innførte studieavgift for utlendinger i 2006, Sverige i 2011 og Finland i år. Da Sverige innførte skolepenger for studenter utenom EØS, ble det nesten 80 prosents nedgang i tallet på studenter fra utenom EØS-området.

I 2015 var det vel 25.000 nordmenn som dro til utlandet for å studere. Mens studenter som blir hjemme, i gjennomsnitt blir sittende igjen med en studiegjeld i Lånekassen på 274.000 kroner, kommer norske studenter hjem fra utlandet med et studielån på 472.000 kroner.

Kostnaden for en gjennomsnittlig studieplass i Norge er på 186. 000 kroner (i 20015). Tar man utgangspunkt i denne gjennomsnittskostnaden, koster de utenlandske studentene Staten 4,3 milliarder kroner i året. Men de utenlandske studentene velger trolig studier som er dyrere enn gjennomsnittet. Velger de det dyreste, vil de årlige kostnadene bli på 17 milliarder kroner.

De opplysningene som NRK utrolig nok legger fram, tyder på at norske politikere med vilje favoriserer utlendinger og bidrar til gjøre norske studenter til en utgruppe i eget land, en politikk som ikke bare gjelder studenter, men som ser ut til å bli en allmenn regel i det politisk korrekte Norge.