Nytt

NRK har sett nærmere på en undersøkelse fra Politidirektoratet av hva 24 kriminelle utlendinger har kostet politi, rettsvesen og fengsler før utkastelse fra landet. Den gjennomsnittlige prislappen, hvor uttransportering altså ikke er medregnet, var 824.370 kroner.

Bruker man denne summen på alle de 2135 uttransporterte personene i perioden, blir den totale prislappen på nesten to milliarder kroner.

Hva angår de delene av samfunnet som ikke personlig casher inn noe av disse to milliardene:

Det er ikke tatt hensyn til kostnadene den registrerte kriminaliteten har fått for ofrene og samfunnet, og heller ikke kostandene med å sende de ut av landet.

Rettssikkerhetsgarantiene for kriminelle som ikke er borgere av landet, nærmer seg det absurde:

De 24 kriminelle utlendingene som Politidirektoratet har sett nærmere på, var registrert med alt fra tre til 47 rettssaker.

Om man blir kastet ut, er det ellers bare å komme igjen:

Flere av de uttransporterte kriminelle utlendingene i perioden 2011-2012 har begått flere lovbrudd, og vært gjennom flere rettssaker og fengselsopphold. 161 av dem har også blitt uttransportert av politiet flere ganger.

Det er muligens nødvendig å minne om at grensekontroll er noe en stat legitimt kan utøve, og at hverken Schengen eller EØS står skrevet i stein.

 

24 utenlandske kriminelle kostet 20 mill. kr.