Nytt

Tall fra politiet viser at våpenbeslagene i det kriminelle miljøet i Oslo har økt kraftig fra januar i fjor til januar i år. Stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon sier at halvparten av alle lovbrudd i Oslo blir begått av utlendinger:

– Vi opplever at det er veldig mange skytevåpen i det kriminelle miljøet. I januar i år har vi beslaglagt 28 skytevåpen bare i vårt område av Oslo, mot 15 slike beslag i samme måned i fjor, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon til Dagsavisen.

Nye tall fra Politidirektoratet viser at det er registrert over 1,2 million skytevåpen i Norge. I tillegg kommer flere hundre tusen uregistrerte hagler, og et ukjent antall uregistrerte, illegale håndvåpen.

Ifølge internasjonale undersøkelser er det bare i USA, Jemen, Sveits og Finland at det er flere våpen per innbygger enn i Norge.

Stølen viser til at utlendinger står bak halvparten av lovbruddene i Oslo. Han vil kaste dem ut.

– Vi kan ikke tillate at kriminelle går rundt med ulovlige skytevåpen på seg. Sånn skal vi bare ikke ha det. Når vi i tillegg vet at halvparten av alle som pågripes for lovbrudd i Oslo er ikke-norske statsborgere, mener jeg myndigheten må ta et sterkere grep, sier Stølen.

Som et illustrerende eksempel peker han på at dersom man får en person inn i sitt eget hjem, og personen oppfører seg truende og ubehagelig, så er det naturlig å kaste denne personen ut.

– Dette burde også være konsekvensen for dem som kommer til landet vårt for å begå kriminalitet. Men faktum er at 33 prosent av de vi pågrep i Oslo for ti år siden var ikke-norske statsborgere. Nå har prosentandelen økt til 50 prosent, sier Stølen.

ABC Nyheter: Politiet beslaglegger stadig flere våpen